De Huiskamer Online van start

De Huiskamer Online van start

Uit de Wessaner
Vanaf 22 november kunnen inwoners uit Zaanstad online begeleiding krijgen bij De Huiskamer Online, een initiatief van hetSociaal Wijkteam. Iedereen is welkom. Ookals een inwoner bijvoorbeeld dak- of thuisloos is, psychische problemen heeft, burnoutklacht heeft of wanneer hij of zij zich
eenzaam voelt en graag in contact wil komen met anderen. Bij De Huiskamer kunnen inwonersgratis inlopen voor een goed gesprek,een kop ko_ e of een activiteit. Allemaalbegeleid door een ervaringsdeskundige eneen medewerker van het Sociaal Wijkteam.Moeilijk het huis uit?

Maar soms is het wat lastiger om het huis uit tekomen. Iemand zit bijvoorbeeld niet lekker inzijn vel of vindt het lastig om naar een locatiete komen. Wanneer er wel behoefte is aan evencontact met anderen of online begeleiding dan kunnen inwoners uit Zaanstad vanaf 22 novemberiedere maandag en woensdag ochtend vanaf9.00 uur inloggen bij De Huiskamer Online. Zokun je direct inloggen vanaf jouw eigen keukentafelof bank, supersnel en persoonlijk.

Gratis en simpel

Inloggen bij De Huiskamer Online is gratis en simpel. Ga naar_www.swtzaanstad.nl/de-huiskamer_en volg daar de inlogstappen. Je hebt geen ervaring nodig met computers en je hoeft ookgeen bestanden te downloaden. Je kunt ookinloggen via je telefoon. Voor de beste ervaringkun je dan de app Microsoft Teams downloaden.

Voor meer informatie over De Huiskamer en De Huiskamer Online kun je naar www. Swtzaanstad.nl/de-huiskamer of neem contact op methet Sociaal Wijkteam bij u in de buurt._

Bezoeken: 10