De Groene Koets rijdt weer

De Groene Koets rijdt weer

Westzaners kunnen weer met de bus mee om aan hun activiteiten deel te nemen. Ritten naar De Kwaker, de kapper, de huisarts, de fysio en dergelijke behoren weer tot de mogelijkheden.
Een en ander is mogelijk doordat de meeste mensen in Westzaan de eerste en soms al de tweede vaccinatie gehad hebben. De regeling voor hetopenbaar vervoer, waar de dorpsbus ook onder valt, blijft nog wel deels van kracht. De anderhalve meter wordt voorlopig gehandhaafd.

Omdat de Coop momenteel verbouwd wordt, ( inmiddels weer geopend , prachtig vefrnieuwd) zijn de ritten naar de DekaMarkt aan het Zuideinde voor boodschappen zeer in trek. De gezondheid van passagiers en chauffeurs gaat echter boven alles. Dit kan betekenen dat we de boodschappenritten in fasen zullen uitvoeren. Bijvoorbeeld om 9.30 uur vanaf Lambert Melisz met drie tot vier passagiers en om 10.00 uur de volgende groep. Let dus bij het aanmelden goed op aan welke groep u deelneemt. Aanmeldenkan via 06-1344 5600. Om straks weer aan alle vervoerswensen te kunnen voldoen, hebben we nog ruimte in ons chauffeursbestand. Bel voor een afspraak of nadere informatie met onze coördinator Huib op nummer 06-1344 5600. Ons motto blijft ‘Wees voorzichtig en pas op jezelf’.

Martin van ‘t Veer

Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel De Groene Koets voor eenafspraak: 06-1344 5600.

Weergaven: 6