De geschiedenis van de Waterlands en Fries Doopsgezinden

VERSCHIJNT BINNENKORT: Doopsgezind in Westzaan

De geschiedenis van de Waterlands Doopsgezinde gemeente en de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaan, door Jan van der Male

Net boven Amsterdam ligt de Zaanstreek: een gebied met een geheel eigen karakter wat betreft onder meer natuur, wegenstructuur en huizenbouw. Een fraai voorbeeld is het Zaanse dorp Westzaan. Een dorp dat tot begin 19e eeuw een belangrijke bestuursfunctie had voor de omringende  plaatsen.  Hier vergaderden de bestuurders van de ambachtsheerlijkheid Westzaan. Tegenwoordig een dorp waar de rust van het platteland gevonden wordt, in de nabijheid van de grote steden.

De historie van Westzaan is van de 16e tot en met 19e eeuw voor een belangrijk deel bepaald door twee religieuze stromingen Doopsgezinden: de Waterlands Doops- gezinden en de Fries Doopsgezinden. Beiden hadden hun eigen kerkgebouw in het dorp, respectievelijk de Noorder- vermaning uit 1695 aan de J.J. Allanstraat en de Zuidervermaning aan het Zuideinde, gebouwd in 1731.

In deze uitgave, die verschijnt ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de Noordervermaning, wordt een beeld geschetst van deze twee Doopsgezinde gemeenten: hun ontstaan, organisatie en gewoonten, hun beide kerkgebouwen, de kosterswoningen, de woningen van de voorgangers (pastorieën) en het gebruik van deze gebouwen. Hierdoor komt de lezer veel te weten over een belangrijk onderdeel van de Westzaanse gemeenschap en over de lotgevallen van diverse gebouwen, waarvan het merendeel nog steeds in het dorp te vinden is.

 

Verschijnt medio november 2020

116 pagina’s, softcover, binnenwerk zwart-wit, omslag kleur Voorintekenprijs tot en met 30 november 2020: €12,50 Reguliere prijs: €14,95

Bestellen via historiedoopsgezindwestzaan@gmail.com

Weergaven: 57