De begraafplaatsen in Westzaan, Zaandijk en die in de Marktstraat van Wormerveer, gaan toch niet dicht.

De begraafplaatsen in Westzaan, Zaandijk en die in de Marktstraat van Wormerveer, gaan toch niet dicht.

Uit NHD 

Burgemeester en wethouders zwichten voor het protest tegen de voorgenomen sluiting en voor de druk van de gemeenteraad. Met name in Westzaan is fel geprotesteerd tegen de sluiting. Bovendien is de noodzaak weggevallen omdat Zaanstad voortaan de onderhoudskosten uit een ander potje haalt.

Eerder dit jaar voorzag de gemeente een tekort van bijna twee ton op de exploitatie van begraafplaatsen. Door het begraven te beperken tot de drie grote begraafplaatsen in Zaandam, Krommenie en Wormerveer, zou de gemeente dat tekort voorkomen.

Dat was de gedachte, maar nu vindt de gemeente dat delen van de begraafplaatsen aangemerkt kunnen worden als openbare ruimte. Het zijn plekken met koelte, voor rust en bezinning, zoals die ook elders in de stad zijn. Daarom kan het onderhoud voortaan betaald worden uit het budget voor parken en dergelijke. Dat scheelt bijna anderhalve arbeidsplaats in het onderhoud van de begraafplaatsen en daarmee dalen de kosten met precies genoeg om het tekort te dekken.

De mate van onderhoud zal niet lijden onder de nieuwe financieringsroute, meldt wethouder Wessel Breunesse in een brief aan de raad. Ook zal Werkom, dat een deel van het werk uitvoert, er geen nadeel van ondervinden.

Weergaven: 4