Dagorkest Zaanstreek Waterland stopt

Dagorkest Zaanstreek Waterland stopt

In een volle Grote Kerk in Westzaan blies Het Dagorkest Zaanstreek Waterland op zondagmiddag 9 februari helaas het de laatste deuntjes, de  laatste toontjes. Wat een inspirerend en talentvolle muzikanten.   Een ieder genoot van de gevarieerde en goed gekozen muziek. Veel dank ging uit naar de musici en in het bijzonder naar Rolf Hoogenberg de dirigent   Oregon van J de Haan was o.a. geweldig.
De kerk was bomvol met enthousiaste bezoeker.

Het Dameskoor ’uit Assendelf  t Zingt Geheid “ bestaande uit 35 vrouwen  zongen de sterren van de hemel.

Jeroen Conijn zong het Westzaan lied uit volle borst. Take me home !!

Een top middag

Van de website

Het Dagorkest Zaanstreek Waterland (toen nog opererend onder de naam Ontwikkeling en Ontspanning) is op 23 november 1971 opgericht en was het eerste seniorenorkest in Nederland.

1981

In dit jaar werd de naam van het orkest gewijzigd in “Senioren Orkest Zaanstreek”. In het dienstencentrum “Dirk Prins” werden de repetities gehouden. Door reorganisatie moest het orkest dit centrum verlaten en op zoek naar een andere repetitieruimte. Dankzij een aantal goede contacten vond men onderdak in de recreatiezaal van de Kon. Verkade fabrieken te Zaandam. Toen binnen dit bedrijf de reorganisatiegolf op gang kwam, dreigde het orkest wederom naar een andere repetitieruimte om te moeten zien. Op voorstel van de personeelsvereniging van Verkade besloot men het Seniorenorkest te laten fuseren met de bekende Verkade Harmonie. Het orkest kreeg toen formeel de naam “Verkade Dagorkest”.

2008

Een flink aantal jaren verder is het Verkade Dagorkest nog steeds een bloeiend en actief orkest. Opnieuw heeft een reorganisatie bij de Verkade Fabrieken ernstige gevolgen voor het Verkade Dagorkest. Na een periode van oriëntatie werd besloten om uit de recreatiezaal van Verkade te vertrekken.
In augustus 2008  werden de repetities verplaatst naar het verenigingsgebouw van Zaandijks Fanfare Corps.
Het stopzetten van de financiële en praktische steun betekende in feite dat het orkest “zijn eigen broek moest gaan ophouden”. Na een testperiode van een jaar bleek al snel dat het haalbaar was om het orkest op eigen benen te doen staan en aldus geschiedde.

2009

Per 10 juni 2009 speelt het orkest verder onder zijn oude naam “Senioren Orkest Zaanstreek” en dat met veel enthousiasme en plezier.

2010
Dit jaar staat in het teken van het afscheid van dirigent Arie Vlam. Vanaf 1994 staat Arie voor het orkest en samen met hem heeft het orkest steeds goede resultaten behaald en is er veel opgetreden. Een verhuizing van het verenigingsgebouw van Zaandijks Fanfare Corps naar Dorpshuis De Kwaker te Westzaan markeert het eind van 2010.
In oktober 2010 is de procedure om een nieuwe dirigent te benoemen afgerond met de benoeming van dhr. Luc Mager uit Landsmeer.

2011-2013

Het bestuur van het Senioren Orkest Zaanstreek heeft een reeks optredens mogen boeken die natuurlijk niet alleen maar geld opbrengen, maar zeker ook bedoeld zijn als een bijdrage aan het welzijn van het publiek, in hoofdzaak bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

In September 2013 heeft het bestuur een naamswijziging doorgevoerd van Senioren Orkest Zaanstreek naar Dagorkest Zaanstreek Waterland omdat dit beter bij ons past.

Weergaven: 29