Cultuurcluster afgeschoten… wat nu? Orkaan

Cultuurcluster afgeschoten… wat nu?

Coalitiepartij ROSA en oppositiepartijen DZ en POV hebben het voortouw genomen bij de discussie over de consequenties van het afschieten van het cultuurcluster.

Het ongeldige referendum ten spijt, stemde een nipte meerderheid (oppositie minus GroenLinks aangevuld met de kersverse coalitiepartij ROSA) toch tegen het extra krediet voor het cultuurcluster.

Na het ter aarde bestellen van het cultuurcluster ontstond er een angstaanjagende eenheid in de raad, (bijna) iedereen wilde ‘verbinden’ en graag in elkaar ‘knopen’, ‘schuiven’, ‘vlechten’, en zelfs ‘flatsen’ om saamhorig verder te gaan. Er moet toch wat gebeuren, met ‘reuring’ graag…

In een motie van de drie partijen samen, werd zo’n beetje alles opgesomd wat er de komende jaren aan hoofdpijndossiers bij de raad en college op tafel komt. Het college wordt ‘opgedragen’ om:

  • Te komen tot een complete heroriëntatie van, en visie op het culturele klimaat in Zaanstad (inclusief de huisvesting van alle bij het cultuurcluster betrokken partijen)
  • Hierbij een open gesprek aan te gaan met de raad en de culturele organisaties en met een aantal scenario’s te komen waaruit gekozen kan worden.
  • Te onderzoeken welke mogelijkheden de huidige markt biedt om op zo kort mogelijke termijn de locatie Figaro te ontwikkelen met een spraakmakend gebouw dat zorgt voor de nodige reuring in het gebied teneinde de kwaliteit van Inverdan te waarborgen
  • Tot het uitvoeren van een locatie-onderzoek voor de realisatie van een poppodium, een toekomstbestendige huisvesting van de culturele instellingen in geüpgrade huidige panden of alternatieve locaties.
  • Dat culturele instellingen, burgers, architecten en projectontwikkelaars betrokken worden om te komen tot een alternatieve invulling van Figaro;
  • Dat overleg gevoerd wordt met NSPO om af te kunnen wijken van de vaststellingsovereenkomst;
  • Dat met de Vervoerregio Amsterdam overleg wordt gevoerd over de fietsenstalling openbaar/personeel over de voorwaarden die zijn verbonden aan de toegekende subsidiegelden voor de realisatie van de openbare fietsenstalling.
  • De financiële consequenties te betrekken bij de begroting

Doek valt voor Cultuurcluster (Tijdlijn)

Zojuist, 25 juni, is tijdens de extra raadsvergadering over het besluit over de uitkomst van het referendum over het Cultuurcluster, besloten dat het cultuurcluster naast station Zaandam er niet komt.

Hoewel de lage opkomst het referendum ongeldig maakte, was de overgrote meerderheid die tegenstemde toch een signaal.

Een nipte raadsmeerderheid stemde tegen de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster.

Die voorspelbare meerderheid bestond uit oppositie minus GroenLinks aangevuld met coalitiepartij ROSA.

Wij vulden de Tijdlijn aan:

Een kleine geschiedenis (2002-2018 (vandaag). HIER klikken om de timeline full screen in nieuw scherm te zien.

Weergaven: 0