Christelijke Gereformeerde kerk van Beverwijk en de Christelijke Gereformeerde kerk van Westzaan.

Christelijke Gereformeerde kerk

Wij zijn een kerk van ongeveer 150 leden die in 2003 ontstaan is uit de “fusie”van de Christelijke Gereformeerde kerk van Beverwijk en de Christelijke Gereformeerde kerk van Westzaan.
Kern boodschap:
We belijden en geloven in één God, de HERE, Schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft alle dingen geschapen. In het begin was alles goed. Maar de mensen hebben de relatie met Hem verbroken; ze wilden zelf god zijn. Zo hebben wij allerlei ellende over ons gehaald. Ook de dood kwam zo de wereld in. Maar de HERE God gaf zijn schepping niet op. Hij zond Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden.

Website: http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/

Weergaven: 1