Busbrug-plannen eind 2018 klaar (De Orkaan)

Busbrug-plannen eind 2018 klaar

Misschien is ‘De Reuring’ een betere naam voor busbrug De Binding. De brug verbindt weliswaar Westerkoog en Westerwatering maar tot veel verbinding heeft het niet geleid (maar wel tot reuring).

In de laatste brief van de gemeente aan de bewoners staat dat Zaanstad voor de zomervakantie over de plannen wil praten met bewoners en dat het ontwerp eind 2018 af is. Voordat er gebouwd wordt, zijn dan nog inzage- en bezwaarperiodes.

Bij een 24-uurs openstelling wordt De Wildeman de belangrijkste ontsluitingsweg tussen Guisweg en Houtveldweg. Om geluidshinder te beperken wordt op De Wildeman stil asfalt aangebracht.

De maximum snelheid blijft 50 km per uur. De Glazenmaker wordt tussen het Oosterveld en De Binding ingericht als 30 km-zone. De rest van de straat tot de Binding blijft 50 km.

De Wildeman wordt drukker. Wat het op korte termijn betekent staat niet in de brief, maar na 2030 verwacht Zaanstad dat op De Wildeman tussen de 11.000 (bij De Binding) en 13.000 (bij de Westerkoogweg) voertuigen per dag rijden, “een toename van circa 5.400 voertuigen”.

De verwachting is dat het ontwerp voor De Wildeman en De Glazenmaker (rondweg Westerkoog) eind 2018 klaar is. Dan worden de vergunningen die nodig zijn voor de verkeersaanpassingen aangevraagd.

Weergaven: 1