Beste Dorpscontact belangstellenden,

Beste Dorpscontact belangstellenden,

Na een lange tijd kunnen wij u vertellen dat wij in goed overleg met het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap zelfstandig als vereniging doorgaan. Het Algemeen Bestuur van de WG heeft ons ook goedkeuring gegeven omdat het voortbestaan van het Dorpscontact te belangrijk is voor alle Westzaners. Hier komen we nog uitgebreider op terug. Vol trots kunnen wij aan alle Westzaners eindelijk laten weten dat onze vereniging Dorpscontact Westzaan mét Verkeerscommissie per 1 december 2021 officieel is opgericht. De bevestiging van de Kamer van Koophandel dat alles in orde is bevonden, is ontvangen.

Even voorstellen: ons bestuur van vereniging Dorpscontact Westzaan:
v.l.n.r Carla van den Puttelaar, onze vertrouwde notuliste, Hans Lalk, bestuurslid DC, Ingrid Jahn-van Binsbergen, secretaris/penningmeester DC/bestuurslid verkeerscommissie, Susan Kok, bestuurslid DC/secretaris verkeerscommissie, Annette de Ridder, bestuurslid DC/bestuurslid verkeerscommissie, Jerry Jahn, voorzitter DC/voorzitter verkeerscommissie.

Niet op de foto: Ingrid van ’t Hek en Ilonka Verhagen zijn geen bestuursleden van het DC maar wel van de verkeerscommissie.

Foto: Fred Eerenberg

Westzaners weer verkikkerd op langste straat van het dorp

03-02-2022 – Wethouder Gerard Slegers, Jerry Jahn en Ingrid Jahn-van Binsbergen van Dorpscontact Westzaan en Verkeerscommissie Westzaan, hebben samen het lintje van het op een na langste lintdorp doorgeknipt dus nu is de J.J. Allanstraat/Zuideinde officiëel geopend.

Op de foto Jerry Jahn en Ingrid Jahn-van Binsbergen met tussen hen in Gerard Slegers.
Foto gemaakt door Oscar Kramer (projectleider).

Het was een intieme opening van de J.J. Allanstraat-Zuideinde met een zeer klein gezelschap mede i.v.m. de coronamaatregelen. Door diverse omstandigheden was het al verschillende keren uitgesteld maar nu dan toch eindelijk. Wij werden hartelijk ontvangen in Dorpshuis “De Kwaker” door Marianne Katee die ons zeer goed heeft verzorgd. Er werd veel lof uitgesproken naar Jerry door wethouder Gerard Slegers voor al zijn bemoeienissen en naar Dorpscontact Westzaan door alle partijen.

Een project van ruim 2 jaar waar we met elkaar doorheen geworsteld zijn zo benoemde de wethouder dit. Zowel door de Gemeente Zaanstad, de Projectontwikkelaars, de medewerkers van diverse afdelingen van de gemeente Zaanstad, Firma Beentjes die het straatwerk hebben uitgevoerd Chapeau! En niet te vergeten ook een aantal bewoners van Westzaan die ook meegesproken hebben en inspraak hadden op het Stadhuis over de her-inrichting want samen sta je sterk en weet je meer. Dit hele project wordt gezien als een voorbeeld van burgerparticipatie voor de hele gemeente Zaanstad.

Als dat geen groot compliment is!

Mooie woorden door wethouder Gerard Slegers voor Jerry Jahn met een prachtig cadeau hij heeft een heuse “Kroosduiker” in ontvangst mogen nemen. Een uniek en een zeldzaam exemplaar mooi in eenvoud. Mooie woorden voor Ingrid Jahn-van Binsbergen en dat wij het supergoed met elkaar geregeld hebben. Voor ons beiden een prachtige bos bloemen namens de gemeente Zaanstad.

We hebben goed werk geleverd!

RTV-Zaanstreek was ter plekke om de warme woorden van de wethouder vast te leggen voor het nageslacht.

Lijsttrekkersdebat 5 maart 2022

Op 5 maart a.s. organiseert Dorpscontact Westzaan weer een lijstrekkersdebat. Dit doen wij in Dorpshuis “De Kwaker”, J.J. Allanstraat 127, 1551 RC Westzaan. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. Er doen tot op heden 13 fractievoorzitters mee. Heeft u nog vragen, wensen aan de raadsleden dan is nu het moment om deze rechtstreeks aan hen te stellen. Dit kan ook via de mail vooraf als u deze uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 hebt doorgegeven aan: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Onze vergaderingen zijn openbaar, voel u welkom!
Wij nodigen alle westzaners uit om aanwezig te zijn:
– Inloop vanaf 13.30 uur
– Aanvang debat 14.00 uur
– Einde debat 16.00 uur.

Na afloop kunt u aan de bar op eigen kosten een drankje bestellen en wat napraten tot uiterlijk 17.00 uur.

Debatleider: De heer Remco Gerssens

 

AGENDA 2022

• 5 maart – Lijsttrekkersdebat
• 4 april – Dorpscontact vergadering*
• 2 mei – Dorpscontact vergadering
• 6 juni – Dorpscontact vergadering

* Wij hebben Willem Rol en Ed Zijp bereid gevonden om ons te komen vertellen over de Grutto in ons gebied.

 

Bezoeken: 2