Beleidsmakers willen verkeersonveiligheid (meer) ‘risicogestuurd’ gaan aanpakken


Beleidsmakers willen verkeersonveiligheid (meer) ‘risicogestuurd’ gaan aanpakken

Beleidsmakers willen verkeersonveiligheid (meer) ‘risicogestuurd’ gaan aanpakken: niet wachten met maatregelen totdat er ongevallen zijn gebeurd, maar proactief maatregelen treffen op basis van inzichten over verkeersveiligheidsrisico’s. Zogeheten ‘prestatie-indicatoren’ voor verkeersveiligheid — Safety Performance Indicators, kortweg: SPI’s — spelen hierbij een belangrijke rol. De vraag is welke SPI’s zich lenen voor de ontwikkeling van risicogestuurd beleid en hoe deze voor dat beleid toepasbaar kunnen worden gemaakt. Dit rapport zet de huidige kennis hierover op een rijtje en vat daarmee het onderzoek op dit terrein van de afgelopen tijd samen.

De belangrijkste SPI’s om de komende tijd verder mee aan de slag te gaan, liggen op het terrein van:

veilige wegen;
veilige voertuigen;
veilige snelheden;
veilige verkeersdeelnemers;
hoogwaardige traumazorg

ga naar link

van Facebool Jerry Jahn

Weergaven: 0