Belbus Westzaan geen subsidie ?? Structureel ondersteunen toch.

Belbus Westzaan geen subsidie ?? Structureel ondersteunen toch.
De gemeenteraad gaf het college in februari 2020 middels een unaniem aangenomen motie de opdracht om de Belbus Westzaan structureel financieel te blijven ondersteunen. Eind februari dit jaar had de organisatie haar geld voor 2021 en 2022 echter nog niet ontvangen, stelt POV-raadslid Perry van der Velden in schriftelijke vragen.

Het college wilde alleen in eerste instantie alleen voor 2020 subsidie blijven geven, maar kreeg toen een nieuwe motie aan de broek om dat in elk geval nog vier jaar extra vol te houden. Volgens de ambtelijke organisatie  is er voor 2021 en 2022 geen subsidie uitgekeerd omdat daar nooit een aanvraag voor is ingediend. Ook andersom was geen actie ondernomen. Volgens Van der Velden is echter nooit gesproken over een jaarlijks aanvraagprocedure, ‘sterker, er is aangegeven dat de subsidie voor in ieder geval een periode van vijf jaar gewaarborgd is’. Hij wil daarom weten wanneer de vrijwilligersorganisatie de toegezegde subsidie van zo’n 5000 euro per jaar over 2021 en 2022 tegemoet kan zien zonder eerst een intensieve aanvraagprocedure te moeten doorlopen. De POV vindt dat de belbus jaarlijks haar geld moet krijgen zonder steeds weer ‘op haar knieën’ te moeten voor de uitbetaling.

 

Weergaven: 0