Baggeren in het Westzijderveld gaat rap

Baggeren  in het Westzijderveld gaat rap

In het Westzijderveld wordt er geplagd. Om hier zo min mogelijk rijbewegingen met de kranen te maken heeft aannemer Van Aalsburg gezorgd voor een kraan met een extra lange giek. De kranen kunnen daardoor op hun plek blijven staan. Het afvoeren van het plagsel naar het perceel waarop het verwerkt wordt, gaat hier- door in een rap tempo!

Van de site Staatbosbeheer 

 

Bezoeken: 3