Babel Fietsexcursie door Westzaan

Babel Fietsexcursie door Westzaan

Vrijdag 24 september organiseerde Babel een fietsexcursie langs verdichtingsprojecten in Westzaan, met na afloop een discussiebijeenkomst over wat we gezien hebben.
Zaanstad groeit en verandert. Om het veenweidegebied verder te vrijwaren van grootschalige nieuwbouw wil gemeente Zaanstad de woningbouwopgave binnenstedelijk oplossen. Dat betekent vooral nieuwbouw in Zaandam en de andere kernen langs de Zaan. Maar ook in de linten in het buitengebied is ruimte voor verdichting.
Momenteel worden steeds meer open plekken ingevuld met (seriematige) woningbouw en worden bedrijfsterreintjes herontwikkeld tot kleine woonbuurtjes. Neem Westzaan bijvoorbeeld. Dragen die projecten bij aan de kwaliteit van het Westzaanse dorpslint? Of lijkt Westzaan straks op de Vlaamse bebouwingslinten met een potpourri aan architectuurstijlen? Is het mogelijk de linten zo te verdichten dat het landschap zichtbaar blijft?

Weergaven: 3