Algemene ontwikkeling en uitgiften aan bedrijven op HoogTij.

Beste Dorpscontact belangstellenden,

Op verzoek van de Wijkmanager stuur ik u de uitnodiging voor de inloopavond op 13 april a.s.De inloopavond wordt gehouden in dorpshuis “De Kwaker”  van 18.30 -20.30 uur.Het betreft de algemene ontwikkeling en uitgiften aan bedrijven op HoogTij.Vanaf 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van vereniging  Westzaanse Gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Jahn-van Binsbergen

Secretaris Vereniging Dorpscontact Westzaan

llllIlIl1111111111111111 Z N ST D
Ons kenmerk 2022/7481gemeente Zaanstad
Projectmanagement

Aan de bewoners/gebruikers van dit adres Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

DATUM DOORKIESNUMMER ONDERWERP

Geachte heer, mevrouw,

April 2022
14075
Uitnodiging inloopbijeenkomst bedrijventerrein HoogTij

Als omwonende van bedrijventerrein HoogTij ervaart u de toenemende activiteiten op HoogTij . Om u te informeren over de achtergrond van huidige en toekomstige ontwikkelingen op en nabij het terrein organiseren wij een inloopbijeenkomst .

Inloopbijeenkomst 13 april 2022
Wij nodigen u van harte uit op woensdag 13 april 2022 in Dorpshuis De Kwaker aan de J.J. Allanstraat 127 te Westzaa n. U kunt tussen 18.30 en 20.30 uur op elk gewenst moment vrij inlopen. Er zijn geen centrale presentaties .

Tijdens deze avond staan wij u graag persoonlijk te woord over de algemene ontwikkelingen en uitgiften aan bedrijven op HoogTij .

Vragen
Als u nu al vragen heeft , kunt u contact opnemen met Hendrik Visser, via 14 075. Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Visser Procesmanager HoogTij

Weergaven: 1