Algemene ledenvergadering WG schuift door

Algemene ledenvergadering schuift door

UIt De Wessaner oktober In de juni-editie van De Wessaner hebben we u  gemeld dat we de algemene ledenvergadering (ALV) van de Westzaanse Gemeenschap in april niet hebben kunnen houden vanwege de welbekende COVID-19-situatie. We zijn nu een paar maanden verder en moeten helaas constateren dat er nog weinig is veranderd. Het ging de afgelopen paar maanden beter, maar nu lijken we toch weer terug naar af te gaan. Dat betekent dat we nog steeds niet in staat zijn om fysiek een ALV te organiseren. Een ALV online zien we echter ook niet zitten. Wij willen u dan ook voorstellen om de ALV door te schuiven naar het volgende jaar.

Natuurlijk zullen we dit ook nog voorleggen aan het algemeen bestuur van de WG, dat in oktober bijeen zal komen. Mocht u tegen het doorschuiven bezwaar hebben, dan horen wij dat graag. Volgens de statuten dienen we jaarlijks een ALV te houden, maar we denken dat u begrip heeft voor het feit dat we de gezondheid van onze leden niet op het spel willen zetten. Mocht u vragen hebben die niet kunnen wachten tot de volgende ALV in april 2021, dan willen we die natuurlijk graag digitaal beantwoorden.

Volgend jaar bestaat de Westzaanse Gemeenschap 75 jaar. Een moment waar we zeker bij stil moeten staan. Mocht u ideeën hiervoor hebben dan horen wij dat graag van u via westzaansegemeenschap@upcmail.nl. Hoe het tegen die tijd is met de strijd tegen COVID-19 weten we natuurlijk niet, maar hopelijk kunnen we ons jubileumjaar gepast vieren. Daarvoor staan echter nog een aantal andere evenementen op de agenda. Ook die zullen in meer of mindere mate de gevolgen van COVID-19 ondervinden. Allereest staat de sinterklaasintocht van zaterdag 14 november op de agenda (anders) , daarna op kerstavond de Samenzang en begin volgend jaar denieuwjaarsreceptie. Zoals gezegd, we kunnen jammer genoeg nu nog niet zeggen hoe deze activiteitengeorganiseerd zullen gaan worden. Maar we gaan er in ieder geval voor.

We hopen dat een ieder deze periode goed door zal komen en hopelijk tot spoedig.

dagelijks bestuur Westzaanse Gemeenschap
P
s houd deze site www.westzaan.nl in de gaten. Veel hangt af van de Corona ontwikkelingen.  

Weergaven: 1