Zuidervermaning staat weer stevig

Datum: 9 mei 2019

Zuidervermaning staat weer stevig

Het moment is aangebroken om een jaar van veel vergaderen, geld inzamelen en hard werken af te sluiten. We gaan even terug in de tijd naar het jaar 1731. Hoe zou Westzaan er toen hebben uitgezien? In januari van dat jaar vroeg de predikant de broeders na de dienst even te blijven, om te spreken over het bouwen van een nieuwe kerk. Op dezelfde plek stond een kerk die in 1629 was gebouwd. Deze werd erg bouwvallig.
Drie weken later, op 28 januari, kwam men weer bijeen en besloot geld in te gaan zamelen voor de bouw van
een nieuwe kerk. Al heel snel was er voldoende geld bijeen gebracht. Op 1 maart werd het werk aanbesteed en
op 1 oktober van datzelfde jaar 1731 was de kerk klaar. Een voortvarend volkje die Westzaners; van inspraakprocedures had men geen hinder.

Bijna 150 jaar later kwam er voor het eerst een orgel in de kerk; een tweedehandsje, afkomstig uit de Onze- Lieve-Vrouwekerk in Edam. Het orgel werd gebouwd door orgelmaker Verhofstadt.De laatste restauratie van het orgel door orgelbouwer Flentrop vond plaats in 1995. In der loop der tijd nam het aantal leden van de Doopsgezinde Gemeente Westzaan sterk af. Het was niet meer mogelijk de kerk in eigendom te houden. De kerk werd in 1979 overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken.
De geschiedenis herhaalde zich. Uit inspectierapporten van de Monumentenwacht werd duidelijk dat het prachtige rijksmonument door de zeer slechte fundering dreigde weg te zakken. Herstel van de fundering was dringend noodzakelijk. Een bedrag van circa € 500.000 was benodigd om de fundering te herstellen. Voor de Stichting Oude Hollandse Kerken was dit op korte termijn niet haalbaar en de Stichting besloot de Zuidervermaning over te dragen aan Stadsherstel Amsterdam. Deze organisatie heeft veel knowhow op het gebied van renovatie van monumenten en daarnaast goede ingangen bij overheden en subsidiënten.

Na de nodige toezeggingen van de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, het Prins Bernhard Cultuurfonds, moesten de Westzaners in actie komen om de laatste € 50.000 zien binnen te halen. Door de
plaatselijke commissie Zuidervermaning werd samen met Stadsherstel Amsterdam een crowdfundingsactiegehouden. Bezoekers, bedrijfsleven, vrienden en Westzaners hebben gezorgd dat dit bedrag is binnengehaald.

De monumentale Zuidervermaning werd hiermee gered. Stadsherstel Amsterdam is als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het gebouw. Het dagelijkse reilen en zeilen is in handen van de opgerichte Stichting Zuidervermaning Westzaan. Zij is verantwoordelijk voor het invullen van de programmering
en de verhuur van het gebouw. Als dank voor de inzet van velen bij de tot totstandkoming van dit project organiseren wij een avond waarbij wij dit nog eens willen bekrachtigen. Deze avond wordt gehouden op donderdag 9 mei om 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Naast een presentatie over het funderingsherstel is er een vertelconcert
door Helen Botman en Peter van Vleuten. Singer-songwriters Helen Botman (o.a. bekend van La Luna) en Peter van Vleuten brengen een tweestemmige mix van songs en verhalen.

Draagt u de Zuidervermaning een warm hart toe, dan ontmoeten wij u graag op 9 mei. U kunt zich aanmelden via info@zuidervermaning.nl of
075-6318 279.

Stichting Zuidervermaning Westzaan, Loes Bijleveld, secretaris

Bezoeken: 1