Zo doen Westzaners het

Datum: 7 oktober 2019

Zo doen Westzaners het

Maandag 2 september; de eerste vergadering van de commissie Dorpscontact na het zomerreces is een feit. Tijdens de vakantie heeft het bestuur niet stil gezeten en heeft met name secretaris
stukken ontvangen, wat de aanleiding was om twee ambtenaren van de gemeente Zaanstad uit
te nodigen.

Het onderhoud van de groenvoorziening en dekwaliteit van het straatwerk in Westzaan vormen de directe aanleiding Frida Ruhulessin (integraal gebiedsbeheerder) en gebiedsteamleider Peter Brijker uit te nodigen. Vanuit hun functie zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Beide ambtenaren lichten toe met welke frequentie Westzaan wordt onderhouden en hoe dat gebeurt. Uit hun verhaalblijkt dat de door de overheid opgelegde bezuinigingen ook hier hun tol eisen. De onderhoudsniveaus van de openbare ruimte zijn onderverdeeld in drie niveaus: A, B en C, waarbij C het laagste niveau is.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

• Op straten en stoepen mag bij niveau C, ten opzichte van niveau B, veel meer onkruid voorkomen en mag het onkruid ook hoger zijn. Bij B mag op 100 m2 maximaal 30% van de verharding begroeid zijn met onkruid. Bij C is dit bijna de helft.
• Bij niveau C is ‘veel’ zwerfafval toegestaan, terwijl dat bij niveau B nog ‘in beperkte mate’ is. Concreet zal er dus meer zwerfafval op de straten en meer ‘veegvuil’ langs de goten liggen. Zwerfvuil kleiner dan 10 cm wordt niet opgeruimd. Ondanks dat in een cyclus van 3 tot 4 weken wordt gewerkt, kost het onderhoud meer tijd doordat
het onderhoud meer werk is. In wijken of woonplaatsen waar niveau C geldt, wordt overduidelijk
een beroep gedaan op de bewoners of inwoners. Ruhulessin en Brijker roepen op klachten wel te melden via zaanstad.nl en het liefst voorzien van foto’s. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan, maar bij een naamsvermelding kan een terugkoppeling worden gegeven. De toelichting op het onderhoudsniveau maakt de tongen los en veel aanwezigen stellen vragen of dragen een oplossing aan. De secretaris zegt dat voor de Coop al diverse mensen zijn gevallen door loszittend straatwerk en er in Westzaan nog meer plekken zijn die gevaar kunnen opleveren. Brijker geeft aan met het bestuur een rondje Westzaan te willen lopen en de ‘gevaarlijke hotspots’te bekijken. De Westzaner Gerard Slegers, wethouder met openbare ruimte in zijn portefeuille, biedt aan ook aanwezig te zijn. Immers zo klinkt het eenstemmig: als de veiligheid in het geding komt, moet direct gehandeld worden.
De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact Westzaan vindt plaats op maandag 7 oktobervan 20.00 tot 22.00 uur. Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de uitnodiging van de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u dan aan bij:

Ingrid Jahn, secretaris commissie
Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan,
075-6153 348 of 06-1717 1793 of dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.

Bezoeken: 17