Zangdienst met Johannes de Heer in Grote Kerk

Datum: 6 april 2018

Zangdienst met Johannes de Heer

De invloed van Johannes de Heer is niet te onderschatten. Hij is opgegroeid in de Nederlands Hervormde Kerk, maar ging daarbinnen al snel zijn eigen weg. Na enkele jaren als rondtrekkend evangelist actief te zijn geweest, startte hij in 1906 de tentzending. Nog in datzelfde jaar werd een tent ingewijd met een capaciteit van 2000 zitplaatsen, waarbij ook koningin Wilhelmina aanwezig was. Grote invloed op zijn leven heeft een reis
door Wales gehad. Hij raakte daar getroffen door de muziek die bij evangelisatie werd gebruikt. Hij zou deze later ‘importeren’ in Nederland met eigen geschreven teksten. De Heer schuwde het gebruik van nieuwe media niet. In zijn tijd was de radio een nieuw fenomeen. Vanuit zijn toespraak voor de Hilversumse Media Omroep is in 1924 de NCRV ontstaan. Voor de NCRV zou hij jarenlang een liederenuur verzorgen, waarin hij zong en zichzelf op het harmonium begeleidde. De gezangen werden verzameld in de naar hem genoemde
Johannes de Heer-bundel. Een mooie selectie daaruit zal een plaatsje krijgen in de dienst van 6 april.

Twee jaar geleden werd in de Grote Kerk een Johannes de Heer-herdenkingsdienst georganiseerd, omdat de sterfdag van Johannes de Heer toen 100 jaar geleden was. Dat bleek in een grote
behoefte te voorzien; de kerk puilde uit! Vandaar dat toen is besloten een Johannes de Heer-zangdienst tweejaarlijks te herhalen. Aan de dienst zullen Dub de Vries (orgel), Esther Meulmeester
(panfl uit), Ann Robbert (sopraan) en Piet Baarssen (bariton) hun medewerking verlenen. Ds. Cornelis Visser zal de verbindende teksten spreken.
De zangdienst is op vrijdag 6 april in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Er is wel een collecte tijdens de dienst.

Weergaven: 3