Westzanerdijk op de schop

Datum: 16 juli 2018

Westzanerdijk

Foto: Google Street View

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de Westzanerdijk aanpakken, omdat een gedeelte wegens instabiliteit niet meer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Hoe die klus het best geklaard kan worden wil HHNK bepalen in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Er is daarom op 19 juli een informatieavond gepland in dorpshuis de Kwaker in Westzaan. Om 18:30 uur wordt gestart met een presentatie waarin kort wordt teruggeblikt op hetgeen er allemaal is gebeurd binnen het project dijkverbetering Noordzeekanaal sinds de vorige inloopbijeenkomst in april vorig jaar. Daarna komt de toekomst aan bod.

Het hoogheemraadschap wil bezoekers in groepen laten brainstormen over zaken als:

  • Hoe wilt u graag betrokken worden?
  • Waar maakt u zich met betrekking tot de dijkverbetering zorgen over?
  • Welke kansen en ontwikkelingen ziet u?
  • Welke wensen heeft u met betrekking tot de dijkverbetering?
  • Wat is u opgevallen aan de dijk?
  • Wat vindt u waardevol aan de dijk?

Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. De avond in het dorpshuis aan de J.J. Allanstraat 127 duurt tot 20:00 uur.

Extra vervorming voorkomen

HHNK moet met de dijk aan de slag om extra vervorming tegen te gaan en zodoende de veiligheid van bewoners, werkenden en recreanten te kunnen garanderen. Er wordt bekeken wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Het gaat om het stuk vanaf het Zuideinde tot aan het gemaal Nauerna.

Langs het Noordzeekanaal worden twee dijktrajecten (de Westzanerdijk en de Landsmeerderdijk in Amsterdam) en één kunstwerk (de uitwateringssluis Nauerna) de komende jaren verbeterd.

Aanmelden

U kunt zich alleen vandaag (zondag) nog via een e-mail aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij m.ros@hhnk.nl. Graag vermelden met hoeveel mensen u wilt komen.

Delen van de Westzanerdijk voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de dijk vanaf het Zuideinde in Westzaan tot het gemaal Nauerna (Assendelverzeedijk) verbeteren.

De duur van het project en de startdatum van de werkzaamheden zijn nu nog niet bekend. Op 19 juli van 18.30 tot 20.00 uur wordt in dorpshuis de Kwaker aan de J.J. Allanstraat 127 in Westzaan een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden georganiseerd.

Aanmelden vóór maandag 16 juli a.s. een e-mail te sturen naar m.ros@hhnk.nl

Weergaven: 1