Werkochtend OBW Rietharken

Datum: 19 november 2017

Beste natuurliefhebbers / leden van OBW,
 

De burgemeester komt naar ons toe!!!

 
Beste natuurliefhebbers / leden van OBW,

 
Volgende week zondag 19 november gaan we weer riet opruimen en boompjes uittrekken in het Westzijderveld.  
We zijn heel blij, dat de nieuwe burgemeester van Zaanstad, de heer J. Hamming, ook een gedeelte van de natuurwerkochtend met ons mee gaat werken. Dit in het kader van zijn kennismakingsronde langs verenigingen, stichtingen, sportclubs etc. in de Zaanstreek. De burgemeester wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk inwoners van Zaanstad leren kennen en zien waar zij zich mee bezighouden binnen de Zaanse samenleving. Wij hopen natuurlijk op een flinke opkomst deze ochtend. Komt u ook?
 
De resterende data van de natuurwerkochtenden in het komende seizoen zijn:
 
zaterdag 16 december 2017
zondag 14 januari 2018
zaterdag 17 februari 2018
zondag 11 maart 2018
zaterdag  7 april 2018  Skoon Skip.
 
Zet u deze data alvast in uw agenda?
 
De werkochtenden worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Vogelwerkgroep en de werkzaamheden zullen worden verricht, zoals altijd, onder leiding van Staatsbosbeheer.
 
De koffiepauze zullen we dit keer hoogstwaarschijnlijk houden in molen De Jonge Dirk. We zullen kijken of de molenaar van deze molen dan aanwezig kan zijn.
Natuurlijk nemen we de appeltaarten van de Prinsenstichting weer mee.
 
S.v.p. opgeven vóór woensdagavond 15 november as. bij ondergetekende, e-mail: obwsecretariaat@upcmail.nl, zodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
 
Verzamelen tussen 9.15 en 9.30 uur bij molen De Schoolmeester en om ongeveer 13.30 uur zijn we weer terug. Neemt u warme kleding en laarzen mee? Ook evt. regenkleding meenemen, al hopen we natuurlijk op een droge dag.
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 19 november!
 
Marja Veken, secr.

Bezoeken: 9