Wereldgebedsdag 2018 LambertMelisz.

Datum: 2 maart 2018

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde oecumenische organisatie van christenen en heeft als motto ‘samen vieren, samen bidden, samen delen’. De Wereldgebedsdag
Westzaan is op vrijdag 2 maart om 19.30 uur in de grote zaal van Lambert Melisz.
De viering is voor alle gezindten. De liturgie is samengesteld door christenen uit Suriname. Hun thema is ‘…en God zag dat het goed was.’ Het scheppingsverhaal uit Genesis 1. We luisteren
en houden ons bezig met de naasten dicht bij ons en verder weg. Leden van de Samenwerkende Kerken in Westzaan, de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms- Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente
Westzaan zullen u en jou van harte begroeten.

Henny Schenk, Hanneke de Haan, José Veenman,
Ria Klaver, Els Coff a en
Willeke Reuvekamp-Gille (075-6165 994)

Bezoeken: 1