Voorzittersoverleg Westzaanse Gemeenschap

Datum: 23 januari 2020

Voorzittersoverleg Voorzittersoverleg Westzaanse Gemeenschap 

Westzaanse Gemeenschap   zie    www.westzaan.nl

Aan de voorzitters, belanstellenden 

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorzittersoverleg van  verenigingen en organisaties uit Westzaan op:

Datum                 : donderdag  23 januari 2020.

Aanvang              : 20.00 uur.

Plaats                  : Bij het Brandweermuseum, Kerkbuurt 17-B, 1551  AB Westzaan.

 Elk jaar houden we deze bijeenkomsten bij één van de verenigingen die lid zijn van de WG. Dit jaar worden we ontvangen door het bestuur van het brandweermuseum.

Ontvangst vanaf 19.30 uur.

– Welkom door Marcel Haarhuis.

– Berichten van verhindering en andere mededelingen.

– Voorstellen aanwezigen en wat kunnen we van de verenigingen verwachten? 

Verder is het thema van deze bijeenkomst: brandpreventie, hieronder verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand, hoe kunnen we brand voorkomen en veiligheid van personen waarborgen. Wat kan dit voor uw vereniging/organisatie betekenen?

– Sluiting.

– Gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

 Als u niet aanwezig kunt zijn dan verwelkomen we graag een vervanger namens uw organisatie.

Hoewel i.v.m. AVG de adressenlijst niet meer opgenomen wordt in “Het groene boek”, wordt dit wel regelmatig geactualiseerd bij het secretariaat. Heeft u een ander/of nieuw e-mail adres en hebben er wijzigingen binnen uw bestuur plaatsgevonden, graag doorgeven aan ondergetekende, dit kan per e-mail.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de WG,

Nel Zwikker-Buis, secretaris.

nzwikkerbuis@hotmail.com

Veldweg 187 1551 PN Westzaan. Tel. 075-6153440

E-mail: westzaansegemeenschap@upcmail.nl

Op donderdag 23 januari wordt om 20.00 uur in het Brandweermuseum het jaarlijkse voorzittersoverleg gehouden. Eén onderwerp zal gaan over brandpreventie bij verenigingen.
Alle voorzitters van Westzaanse verenigingen/ clubs/organisaties, ook zij die geen lid zijn van de WG, zijn hiervoor uitgenodigd.

U komty toch ook? 

 

Dag van Westzaan, Westzaan, 09-09-2017, Beheerders van het brandweermuseum starten een brandspuit uit 1917

Weergaven: 12