Voetbalclub VVV Westzaan , kom langs

Datum: 14 april 2023

 • Kom langs op de ledenvergadering 2022!

 
 •  

  Geachte leden,

  Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van VVVWestzaan-2022 op Donderdag 14.04.2022, aanvang 20:00 uur in de kantine van VVVWestzaan.

  Agenda;

  • Opening voorzitter
  • Notulen 2021 (copy aanwezig in de kantine)
  • Bestuursleden verkiesbaar
  • Verslag penningmeester
   • Toelichting jaarverslag seizoen 2020-2021
   • Stand van zaken seizoen 2021-2022
   • Prognose seizoen 2022-2022
   • Vaststelling van de jaarrekening 2020-2021, desarge aan het bestuur inzake het gevoerde beleid over seizoen 2020-2021
   • Kascommisie 2023
  • Pauze
  • Verslag jeugdvoorzitter
  • Verslag Voetbal technische zaken
  • Verslag Sponsor commissie
  • Rondvraag

   

  Stemming punten;

  -Notulen, 2021

  -Bestuurswisselingen

  -Financieel Jaarverslag 2021

  -Contributie 2022-2023

   

  Met vriendelijke groet

  Bestuur VVVwestzaan

Bezoeken: 2