Viering Wereldgebedsdag

Datum: 1 maart 2019

Viering Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde oecumenische organisatie van christenen en heeft als motto ‘Samen vieren, samen bidden, samen delen’. Op vrijdag 1 maart wordt in de grote zaal van Lambert Melisz vanaf 19.30 uur voor alle gezindten de Wereldgebedsdag gevierd. Christenen uit Slovenië hebben de liturgie samengesteld. Zij kozen als thema ‘Welkom, God nodigt je uit’ (Lucas 14, vers 15-24). Jezus nodigt mensen uit die iets mankeren. Ze zijn gehandicapt en afhankelijk van de barmhartigheid van anderen. Ze bedelen of zijn dakloos. Hoe herkenbaar? Of moeten we denken aan mensen die een zwervend bestaan leiden, die op zoek zijn naar een plek waar ze welkom zijn? We bidden, luisteren, zingen en geven voor mensen die leven in gebrekkige omstandigheden. Zij zijn getekend door tekorten en missen de eerste levensbehoeften, zij zijn overgeleverd aan de willekeur van machthebbers. Zij leven naast ons en verder weg.

Leden van de Samenwerkende Kerken in Westzaan zullen u en jou van harte begroeten.

Henny Schenk, Hanneke de Haan,
José Veenman, Ria Klaver, Els Coffa,
Willeke Reuvekamp Gille–Weijger

Weergaven: 4