Uitnodiging woensdag 9 mei De Dag van Westzaan

Datum: 9 mei 2018

  Verslag bijeenkomst DDvW op 11 april 2018 in Dorpshuis De Kwaker.

Uitnodiging voor bijeenkomst DDvW op woensdag 9 mei 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127.

Agenda:

1. Opening door Markjan Fraij
2. Mededelingen/afberichten
3. Inventarisatie deelnemers/aangeleverde teksten + foto’s, rondje aanwezigen maken
4. Old Timeroptocht/verkeersregelaars
5. Subsidie/financiën
6. Voortgang programmaboekje + flyer/poster + plattegrond Westzaan en de PR
7. Rondvraag
8. Volgende vergadering vast stellen
9. Sluiting

Telefoonnummers van de stuurgroep:
Markjan Fraij: 075-6312219/06-14166976 Nel Zwikker: 075-6153440/06-53157402
Marcel Haarhuis: 075-6571200/0621156041 Gerda Steenbergen: 075-6354882/06-12805499
Ingrid Jahn: 075-6153348/06-17171793 Alex van der Hoeden: 06-41278843
Dewi Fraij: 06-44320161

Aanwezig: Markjan Fraij, Gerda Steenbergen, Marcel Haarhuis, Klaas Tuyn, Reinhold Damminga, Ingrid Jahn, Will Kleiss, Dewi Fraij,  Antoon Kuiper, Jaap Hotting, Thijs Oudkerk, Annerieke Stuurman, Ingrid Themen, Geert Kelder, Kors Ekris, René Bloemberg, Dirk en Cora Kuiper, Fred Eerenberg, Martin van ‘t Veer, Ton Spijker, Marian Stolp, Marianne Kaatee, Gerbrand Kruijver en Nel Zwikker (verslag).

 1. Opening door Markjan Fraij + voorstelrondje.
 2. Afbericht ontvangen van Paul van den Bergh – Roda, Martien Roos- Kok-Voogt en Gerrit Volkers – molen Het Prinsenhof.
 3. Inventarisatie deelnemers en plannen/ideeën.
 4. Schaatsmuseum: is open, rondleiding, foto’s, boerengolf.
 5. Bejaarden Ontspanning Vereniging: sjoelen en klaverjassen in wooncentrum Lambert Melisz.
 6. Gallery of Dreams: is de hele dag geopend, tekst en foto’s zijn aangeleverd.
 7. Feesten en gedenken: nog niet bekend.
 8. Tineke’s theetuin: is hele dag geopend bij mooi weer.
 9. Dorpshuis De Kwaker: Fietspuzzeltocht.
 10. De Grote Kerk: is geopend i.v.m. Open Monumentendag, activiteit vanuit de Grote Kerk nog onbekend.
 11. EHBO: aanwezig in Dorpshuis De Kwaker en mobiel door het dorp.
 12. Zaens Brandweermuseum: is geopend en op locatie Kerkbuurt 9 is een foto-presentatie over de geschiedenis van de brandweer.  
 13. Digitale Beeldbank: staat met stand bij het Brandweermuseum.
 14. Westzaans Dameskoor: treden 2x op, locaties nog niet zeker.
 15. Toneelvereniging Herleving: straattoneel i.s.w. met Dameskoor en Dagorkest.
 16. Dagorkest Zaanstreek/Waterland: treden 2x op en brengen het Westzaanlied ten gehore, locaties nog niet zeker. Gallery of Dreams hebben ruimte beschikbaar.
 17. Molen Het Prinsenhof: de wieken draaien weer, is open met genoeg activiteiten.
 18. ’t Reght Huys: is open tot 15.00 uur i.v.m. trouwerij daarna.
 19. Historische vereniging: nog niet bekend.
 20. Old Timeroptocht.

      Dirk Kuiper regelt de Oldtimeroptocht. Er komen dit jaar ook oude tractoren bij, brommers/snorfietsen en mogelijk motoren. Geweldig! Verzamelen bij de Wereldkeuken, daarna via de zuid naar de noord en weer terug. De optocht gaat verder door de polders. De tractoren maken een verkorte rit. In Westzaan komen verkeerregelaars en een idee is om de gehele dag een paar Oldtimers heen en weer door het dorp te laten rijden waarbij passagiers in en uit kunnen stappen.

 1. Subsidie/financiën.

      De vergunning is aangevraagd. De kosten van o.a. flyer en stickers komen ter sprake. Het dameskoor vraagt een vergoeding uit het budget voor de dirigent en pianist. De details worden op later tijdstip besproken in de stuurgroep.

 1. Voortgang flyer/programma/plattegrond en PR.

      Vorig jaar heeft Marjan Hoffman een groot deel van de realisatie van de flyer/programma op zich genomen en Joke den Daas heeft de opmaak gedaan. Dat is veel werk geweest en niet realiseerbaar voor haar om het weer te doen. De toestemming voor de lay-out is verkregen en de stuurgroep gaat informeren/proberen dit zelf op te pakken. Namen zijn genoemd van personen om deze ev. te vragen voor ondersteuning.

      De plattegrond staat ter discussie, is dit wel nodig? Wordt binnen de stuurgroep verder besproken.

      De PR: Dewi Fraij, Thijs Oudkerk en Fred Eerenberg zetten zich hiervoor in, o.a. Facebook en de website www.westzaan.nl  . Dirk Kuiper neemt contact op met Kees Klinkenberg van de krant en zal hem doorverwijzen naar Dewi Fraij. Fred Eerenberg is onze fotograaf.

      Bezorgers Wessaners:  de vaste bezorgers van de officiële Wessaner hebben in de zomer vrijaf. Diverse lopers melden zich vanavond aan: o.a. Fred Eerenberg, Martin van ’t Veer, Reinhold Damminga, Klaas Tuyn, Antoon Kuiper, Kwaker bezorgers,  met de lijst van vorig jaar erbij komt dat goed.

      Gevraagd wordt om uiterlijk half mei tekst en ev foto’s voor het programmaboek aan te leveren bij nzwikkerbuis@hotmail.com   Alle tekst moet voor de grote vakantie klaar zijn voor de drukker.

 1. Rondvraag.

      Marian Stolp: vraagt of er een klein budget beschikbaar is om prijsjes te kopen voor de sjoelers en klaverjassers. De penningmeester zal dit bekijken.

      Marianne Kaatee: vraagt hoeveel woorden maximaal gebruikt mogen worden voor aangeleverde tekst Wessaner.  Tussen de 100 en 150 woorden.

 

 1. Volgende bijeenkomst op woensdag 9 mei 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker.

 

 

Weergaven: 5