Maandag 2 september Dorpscontact in het ReghtHuys

Datum: 2 september 2019

DORPSCONTACT WESTZAAN

________________________________________________________________________________________

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de vergadering op maandag 2 september in de Weeskamer van ‘t Reght Huys te Westzaan aanvang 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Wij hopen dat u allen een heerlijke vakantietijd hebt gehad!
Wij hebben er weer zin in en volgens ons hebben we weer een interessant programma samengesteld voor een mooie vergadering.
.
Wij verwelkomen u met een kopje koffie/thee en een heerlijk stukje eigengemaakte appeltaart of een plakje zelf gemaakte cake.Voor nieuwkomers ligt er bij binnenkomst het adresboekje van de commissie Dorpscontact Westzaan zou u dit willen invullen?Tijdens de vergadering laten wij ook nog een lijst voorbijgaan waarop wij u verzoeken uw naam en graag duidelijk uw emailadres te vermelden.
Wij houden u voor zover mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Westzaan.

Wilt u liever per post geïnformeerd worden kan dit uiteraard ook maar realiseert u zich wel dat dit geld kost voor de commissie Dorpscontact.U kunt uw gegevens direct of op ieder ander moment aan het secretariaat doorgeven.

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u alle correspondentie via het emailadres of per post naar de commissie Dorpscontact sturen.
Wij gaan ons best doen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit voor een hapje, een drankje en er is nog voldoende gelegenheid om na te praten.
Wij wensen iedereen een heerlijke vakantietijd toe, wij gaan nu ook eerst vakantie vieren en houden een zomerstop. De volgende vergadering van de commissie Dorpscontact is op 7 oktober 2019 aanvang 20.00 uur in ‘t Reght Huys. Wij informeren u zoals vanouds de vrijdag voor de vergadering wat er op de agenda staat.
Met vriendelijke groet,

Ingrid Jahn
Secretaris commissie Dorpscontact Westzaan
Kerkbuurt 40
1551 AE Westzaan
Telefoon: 075 – 6153348 of mobiel 0617171793
E-mail : dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

AGENDA

Vergadering 2 september 2019

1. Opening van de vergadering

2. Welkom aan de sprekers voor deze vergadering

3. Verslag vorige vergadering

4. Mededelingen + ingekomen stukken

5. Frida Ruhulessin: Integraal gebiedsbeheerder zij komt samen met Peter
Brijker: gebiedsteamleider zij geven toelichting hoe het onderhoud in Westzaan
geregeld is.
Zo’n 70 medewerkers zorgen er elke dag voor dat de buitenruimte in Zaanstad veilig en schoon is.  Zij vegen de straat, snoeien al het groen, maaien het gras en zorgen ervoor dat onkruid wordt gewied. Daarnaast worden de vuilnisbakken geleegd en kleine reparaties uitgevoerd aan bankjes en bruggen. Dit onderhoud wordt vanuit drie gebieden gedaan; noord, midden en zuid.  
Binnen elk wijkteam is er een teamleider. De teamleider zorgt voor coaching en dat alles op rolletjes verloopt. Daarnaast zijn er binnen elk team een aantal voormannen. Zij zorgen voor aansturing tijdens de werkzaamheden en zien er op toe dat de verschillende taken goed worden uitgevoerd. Binnen elk team zijn er vaste wijkvegers en groenspecialisten.   Ook wordt er nauw samen gewerkt met de integraal gebiedsbeheerders.  Zij zorgen ervoor dat dat wijken leefbaar zijn en dat bewoners de wijk samen mooier maken bijvoorbeeld door groenadoptie.

6. Rita Noordzij onze wijkwethouder en Lya van Arum onze wijkmanager komen
onze vergadering bijwonen waarvoor dank

7. Ingrid Jahn zal wat vertellen rondom het lint en het afvalscheiden op de
Kerkbuurt en hoe wij hiermee zijn omgegaan als bewoners en als initiatiefnemers
hoe het ook anders kan zodat wij toch in het ophaalsysteem van het lint worden
opgenomen.

8. Marcel Haarhuis neemt ons een stukje mee betreffende DDvW

9. Rondvraag

10. Sluiten van de vergadering door de voorzitter
Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje
verzorgd door de Commissie Dorpscontact.
Wij zien u graag terug op 7 oktober 2019 in ’t Reght Huys

Wij zien u graag op de eerstvolgende vergadering op 7 oktober 2019 notulen commissie Dorpscontact 1 april 2019 (1)

V.l.n.r. Edwin Stolp, Sjors van Leeuwen, Arjan Jonker.
Foto: Fred Eerenberg.

Bezoeken: 8