Vergaderingen Dorpscontact weer van start

Uitgesteld helaas 

Vergaderingen Dorpscontact weer van start

Nadat er in april een abrupt einde kwam aande maandelijkse informatieve en gezellige avonden van Dorpscontact, zijn we blij u te laten weten dat op 7 september de eerste vergadering weer van start gaat. Omdat het coronavirus nog altijd niet onder controle is, volgen we het advies op van het RIVM. Dat betekent dat er maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, zodat de anderhalvemeter afstand gewaarborgd kan worden. Envooraf is registratie verplicht.

Ook wordt de koffie en thee niet meer aan de tafels uitgeschonken, maar zal er een lange tafel staan waarvan u uw warme drank kunt pakken. Gelukkig heeft Ingrid beloofd dat haar overheerlijkeappeltaart en cake onveranderd getrakteerd worden. Ook het drankje na afloop is onveranderd,uiteraard met de benodigde afstand. Er wordt een beroep gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid.Kom alleen als u geen verkoudheidsverschijnselen hebt of andere verschijnselendie in verband staan met corona. Indien u zich nietlekker voelt, meld u dan ook weer af.

Op maandag 7 september hebben we weer een interessant programma. Ten eerste zal Ingrid Jahn de aanwezigen bijpraten over wat er zoal is gebeurd de afgelopen maanden. Ook tijdens dezomerperiode ging het werk voor Ingrid gewoondoor. Op de agenda staan verder de onderwerpen

Veilig Bankieren en het (levens)testament. Het onderwerp Veilig Bankeren wordt verzorgd door de Rabobank. Tegenwoordig doen we onze bankzaken steeds vaker online, maar worden we regelmatig in de krant opgeschrikt met berichten over fraude en oplichting. Een deskundige van de Rabobank vertelt welke vormen van oplichting en fraude bestaan en waar je op moet letten om veilig te kunnen bankieren. De presentatie over het levenstestament wordt verzorgd door notaris Marcel ten Brinke van hetgelijknamige notariskantoor. Hij geeft uitleg over het (levens)testament en hoe belangrijk het kanzijn bepaalde wensen goed vast te leggen.

Uiteraard hopen we iedereen op maandag 7 september te verwelkomen. Aanmelden is verplichten kan via de mail bij info@ dorpscontact.nl oftelefonisch op onderstaande nummers.

Carla van den Puttelaar

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, danontvangt u de notulen bij de uitnodiging van de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u danaan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie

Dorpscontact Westzaan,  Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793.

E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Weergaven: 1