Zuidervermaning: PinksterZaan

Datum: 20 mei 2024

De Zuidervermaning zit in de route van PinksterZaan, een fietstocht met optredens die door de hele Zaanstreek wordt gehouden. In de Zuidervermaning zijn de hele dag optredens tussen 11.00 en 17.00 uur. De Zaanse harpiste Gonda Kaai speelt haar zelfgemaakte vertel-voorstelling Pinkster3Vuur in meerdere Zaanse kerken. Over Spaanse soldaten, Staetsen, Zaanse vrijbuiters, heksen en Zaanse schonen. Te midden van de vrijheidsstrijd tegen tirannen en vreemde overheersers, moet een Zaanse vrouw haar eigen strijd voeren, om haar leven niet te eindigen als heks op de brandstapel. “Pinksteren, het feest van de Geest. Vuur van de Heiligheid, verzeng ons niet, maar brand ons schoon van ongerechtigheid.” (gezang 245) Pinkster3Vuur! Daarnaast houdt Jacq Veth een lezing over de schansen.

 

Maandag 20 mei (tweede pinksterdag) van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang vrij.

Voor verdere informatie: zie https://pinksterzaan.nl/programma/zuidervermaning/

Weergaven: 0