Openluchtkerkdienst midden in het dorp

Datum: 9 juni 2019

Openluchtkerkdienst midden in het dorp

De protestantse kerk van Westzaan heeft een traditie opgebouwd van tweejaarlijkse openluchtdiensten. In 2011 was die op het water bij molen Het Prinsenhof. In 2013 op het geitenveldje van Arie Abbing achter de J.J. Allanstraat. In 2015 in het Jan Vroegopplantsoen. Twee jaar geleden deden we het dichter bij huis, maar wel op een bijzondere plek: het kerkhof bij ons voor de deur! Op die dienst kwam toen een grote groep uit het dorp af. Daarom hebben we besloten de dienst ook dit jaar weer op het kerkhof te organiseren.

In 2011 is het kerkhof door de gemeente Zaanstad opgeknapt. Bij de oplevering werd de wens uitgesproken dat het kerkhof ‘een meer publieke functie’ zou krijgen. In vroegere tijden (met name de Middeleeuwen) hebben begraafplaatsen die functie ook altijd gehad. En u kent het vast ook van begraafplaatsen in Frankrijk, hoe die ook een recreatieve functie hebben. Met Pinksteren (9 juni) zullen de poorten van het kerkhof wijd open staan! Voor alle duidelijkheid nog even het volgende. Er wordt nog vaak gevraagd of er mensen begraven liggen. Maar alle graven zijn geruimd. En de grafstenen die links en rechts van de kerk gestapeld liggen, zijn door de architect nadrukkelijk bedoeld als ‘bankje’. Natuurlijk blijft het kerkhof een plek om respectvol mee om te gaan, maar laten we het ook gebruiken! U bent van harte uitgenodigd om Op 9 juni de Pinksterdienst met ons mee te beleven. Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee. Om 10.00 uur begint de dienst. Muzikale medewerking is er van Joost (orgel) en Jasper (trompet) Rijken en van Richard ten Cate (trombone).

ds. Cornelis Visser