Openluchtdienst op kerkhof Grote Kerk

Datum: 22 mei 2022

Openluchtdienst op kerkhof Grote Kerk

Op zondag 22 mei wordt de kerkdienst buiten op het kerkhof bij de kerk gehouden.

In dat weekend zijn er veel activiteiten rondom het Regthuys met veel muziek en optredens.
Graag sluiten wij aan bij deze activiteiten en hopen vele dorpsgenoten te mogen begroten.
De dienst is laagdrempelig en daarom zeer geschikt om eens te bezoeken.  Iedereen is van harte welkom!

Burgemeester Marvin Polak van  van Oostzaan Marvin Polak  zal de dienst bijwonen en een openingstoespraak verzorgen.

De dienst is van 10 uur – 11 uur (zoals gewoonlijk) vooraf en na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers.

Welkom!!

In de berichtgeving van het Reghthuys hebt u kun- nen u lezen over de reuring die zij op 21 en 22 mei organiseren in en om het Regthuys. Op zondag- ochtend 22 mei sluit de Grote Kerk hierbij aan met een openluchtdienst op de plek midden tussen de Grote Kerk en het Reghthuys: het kerkhof. Al eerder, in 2017 en 2019, hebben we hier een openlucht- dienst georganiseerd. We zijn erg blij dat het weer kan! Ook de dienst staat in het teken van ‘Westzaan ontmoet Oostzaan’. Een delegatie uit Oostzaan zal de dienst bijwonen. Bovenal hopen we u als dorps- bewoners te ontmoeten. Al is het maar voor een kop koffie of thee. Die staat vanaf half 10 klaar. De dienst begint om 10.00 uur.

Voor alle duidelijkheid nog even het volgende. Er wordt nog vaak gevraagd of er mensen begraven liggen op het kerkhof. Dat is niet zo; alle graven zijn geruimd. En de grafstenen die links en rechts van de kerk gestapeld liggen, zijn door de architect nadrukkelijk bedoeld als ‘bankje’. Natuurlijk blijft het kerkhof een plek om respectvol mee om te gaan, maar laten we hem ook gebruiken!

Cornelis Visser

 

Weergaven: 45