Maandag 1 april  a.s Dorpscontact in ` Reghthuys Westzaan 

Datum: 1 april 2019

Maandag 1 april  a.s Dorpscontact in ` Reghthuys Westzaan 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging de vergadering op maandag 1 april (geen grap)   2019 in de Wezenzaal  van ‘t Reght Huys te Westzaan aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

Wij verwelkomen u met een kopje koffie of thee en een heerlijk stukje eigengemaakte appeltaart of een plakje zelf gemaakte cake.Voor nieuwkomers ligt er bij binnenkomst het adresboekje van de commissie Dorpscontact Westzaan zou u dit willen invullen?Tijdens de vergadering laten wij ook nog een lijst voorbijgaan waarop wij u verzoeken uw naam en graag duidelijk uw email adres te vermelden.Wij houden u voor zover mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Westzaan.

Wilt u liever per post geïnformeerd worden kan dit uiteraard ook maar realiseert u zich wel dat dit geld kost voor de commissie Dorpscontact.U kunt uw gegevens direct of op een ander moment aan het secretariaat doorgeven.Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u alle correspondentie via het email adres of per post naar de commissie Dorpscontact sturen.Wij gaan ons best doen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit voor een hapje, een drankje en er is nog voldoende gelegenheid om na te praten.De volgende vergadering van de commissie Dorpscontact is op 3  december  2018 aanvang 20.00 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys.

       Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje verzorgd door de Commissie Dorpscontact. Wij zien u graag terug op de eerstvolgende vergadering op 6 mei 

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Jahn , Secretaris commissieDorpscontact Westzaan Kerkbuurt 40 1551 AE Westzaan.
Telefoon: 075 – 6153348 of mobiel 0617171793 , E-mail : dorpscontactwestzaan@kpnmail.


Politiek debat

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing vond op 4 maart een politiek debat plaats in het Reghthuys in Westzaan. Alle grote partijen waren vertegenwoordigd en ook Zaan TV was van de partij en heeft het debat in de Rechtszaal gefilmd.

De maandelijkse vergadering van DorpscontactWestzaan is eenmalig vervangen door dit actuelepolitieke debat, met als doel beter en bewuster tekunnen kiezen naar welke partij uw stem zou gaan.
Voor deze avond was Rick van der Made uitgenodigd als debatleider. Het debat trok maar liefst ruim 90 inwoners naar het Reghthuys. Lijstrekkers van elf van de vijftien partijen deden mee aan het levendige debat en verdedigden hun standpunten.
Voor de VVD was lijsttrekker Cees Loggen (woonachtig in Koog a/d Zaan) aanwezig. Peter van Haasen uit Zaandam vertegenwoordigde de PVV en Maikel Kat uit Zaandam was namens Code Oranje aanwezig. D66 stuurde oud Zaandammer en oud-raadslid Emre Kanik, die na een intermezzo in Seoul tegenwoordig in Purmerend woont.

Overige vertegenwoordigers waren: PvdA: Lars Voskuil, CDA: Christa Kuiper-Kuijpers, GroenLinks: Wiegert Dulfer, 50Plus: Hylke ten Cate, Ouderenpartij: Ben Bovenkerk, CU: Michel Klein, Nida: Elsa van de Loo. Na het debat konden aanwezigen vragen stellen aan een lijstrekker van hun voorkeur.

Wat is er besproken?
Tijdens het politieke debat kwamen de volgende
zaken ter sprake:

• ontwikkeling veenweidegebieden
• woningbouwopgave
• bereikbaarheid Zaanstad

Wist u dat?
Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Provincies met de minste inwoners hebben 39 zetels in de Staten en die met de meeste inwoners 55. In de huidige situatie bestaat Provinciale Staten Noord- Holland uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen.

Consequenties verkiezing
Bij de verkiezing worden de leden van de Staten- Generaal gekozen. De gekozen volksvertegenwoordigers
van de diverse partijen moeten met elkaar gaan samenwerken en vormen een regering voor de provincie. Deze regering wordt het college van Gedeputeerde Staten genoemd en kan minimaal uit drie en maximaal negen leden
(gedeputeerden) bestaan. De leden van de Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de
Kamerleden voor de Eerste Kamer. Uw stem voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Zeven kerntaken
Het bestuur van de provincie kent zeven kerntaken
te weten:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling,
waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland, natuurbeheer &
ontwikkeling natuurgebieden
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal
openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Vergadering april

De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact
Westzaan vindt plaats op maandag 3 april van
20.00 tot 22.00 uur.

Carla van den Puttelaar
Foto: Fred Eerenberg.

Weergaven: 7