Maandag 3 juni a.s Dorpscontact in `Reghthuys Westzaan 

Datum: 3 juni 2019

Maandag 3 juni a.s Dorpscontact in `Reghthuys Westzaan 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging de vergadering op maandag 6 mei   2018 in de Wezenzaal  van ‘t Reght Huys te Westzaan aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

Wij verwelkomen u met een kopje koffie of thee en een heerlijk stukje eigengemaakte appeltaart of een plakje zelf gemaakte cake.Voor nieuwkomers ligt er bij binnenkomst het adresboekje van de commissie Dorpscontact Westzaan zou u dit willen invullen?Tijdens de vergadering laten wij ook nog een lijst voorbijgaan waarop wij u verzoeken uw naam en graag duidelijk uw email adres te vermelden.Wij houden u voor zover mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Westzaan.

Wilt u liever per post geïnformeerd worden kan dit uiteraard ook maar realiseert u zich wel dat dit geld kost voor de commissie Dorpscontact.U kunt uw gegevens direct of op een ander moment aan het secretariaat doorgeven.Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u alle correspondentie via het email adres of per post naar de commissie Dorpscontact sturen.Wij gaan ons best doen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.Na afloop van de vergadering nodigen wij u uit voor een hapje, een drankje en er is nog voldoende gelegenheid om na te praten.De volgende vergadering van de commissie Dorpscontact is op 3  december  2018 aanvang 20.00 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys.

       Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje verzorgd door de Commissie Dorpscontact. Wij zien u graag terug op de eerstvolgende vergadering op 2 september 2019

 

Met vriendelijke groet,

Ingrid Jahn , Secretaris commissieDorpscontact Westzaan Kerkbuurt 40 1551 AE Westzaan.
Telefoon: 075 – 6153348 of mobiel 0617171793 , E-mail : dorpscontactwestzaan@kpnmail.

DORPSCONTACT WESTZAAN

Wij zien u graag op de eerstvolgende vergadering na de zomerstop op 2 september 2019 en wij wensen iedereen een heerlijke zonnige en ontspannen zomertijd.
__________________________________________________________________________________________

AGENDA

Vergadering 3 juni 2019

1. Opening van de vergadering

2. Welkom aan de sprekers voor deze vergadering

3. Verslag vorige vergadering

4. Mededelingen + ingekomen stukken

5. Edwin Stolp: ‘Weinig mensen kennen Huntington.’
Hij komt vertellen over de 24 uurs fietsactie die hij met een groep vrienden en
Westzaners op 22/23 juni organiseert. Doel is geld inzamelen en het vergroten
van naamsbekendheid. ‘Huntington is onbekend bij het publiek en zorgt voor
onzichtbaar leed binnen families. Vaak vormen mensen een mening die moeilijk
bij te stellen is. Wanneer je steeds boos bent, vaak uit je doen bent en
overprikkeld dan kunnen er excessen plaatsvinden. Mensen kunnen zich isoleren
en huwelijken en carrières sneuvelen.’

6.
Zaansche Molenvereniging Sjors van Leeuwen
Hij gaat het hebben over de molens in Westzaan en nog meer.
Wist je dat…
… De Schoolmeester de enige werkende papiermolen op wind ter wereld is?
… deze unieke molen nu ook op zaterdag voor publiek geopend is?
… je nabij de molen gratis kunt parkeren?
… De Schoolmeester daarmee een goed alternatief is voor de molens op de Zaanse
Schans?

7. Rondvraag

8. Sluiten van de vergadering door de voorzitter
Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje
verzorgd door de Commissie Dorpscontact.
Wij zien u graag terug op 2 september 2019 in ’t Reght Huys

Verslag vorige bijeenkomst 6 mei

Bestuursvergadering commissie Dorpscontact
Locatie:’t Reght Huys Westzaan
Datum: 6 mei 2019, 20.00- 22.00 uur.
Aanwezig: voorzitter Jerry Jahn, secretaris Ingrid Jahn, Wouter Veenis, Martin van ’ t Veer, en ruim 31 belangstellenden.
Afwezig met afbericht: Carla van den Puttelaar notuliste
—————————————————————————————————
1+2 Opening vergadering
Voorzitter Jerry Jahn opent de vergadering met een vermelding dat het broedseizoen is begonnen en verwelkomt alle aanwezigen met een speciaal welkom voor de spreker van deze avond: Will Evers

3 Notulen
De notulen van de vergadering van 1 april worden goedgekeurd met dank aan Carla van den Puttelaar.

4 Mededelingen en ingekomen stukken
Secretaris Ingrid Jahn heeft zeker 10 afmeldingen (waarvoor dank) en een aantal berichten ontvangen.
-Melding ontvangen dat er een KIA autosleutel is verloren op Koningsdag mocht iemand deze hebben gevonden wilt u dit dan doorgeven aan Dorpscontact?
-Op 27 mei wordt er een PAL-avond georganiseerd door VVD Zaanstad met als thema : Waar loop jij politiek warm voor? VVD Zaanstad nodigt belangstellenden graag uit voor een avond “Klimaat” met als hoofdspreker Will Evers aanmelden is verplicht. Graag via secretaris@vvdzaanstad.nl

5 Verkeerscommissie
Jerry verteld over de ontwikkelingen m.b.t. de Vogelbuurt en dat er binnenkort een start wordt gemaakt. De bewoners van de Vogelbuurt krijgen nog een informatie bijeenkomst over de gang van zaken.

Er kwam een klacht van een aanwezige bewoner van Het Weiver over de machines, damwanden en trillingen en dat er niemand verder geinformeerd wordt en dat het niet de bedoeling mag zijn dat er hier op bezuinigd wordt t.o.v. de bewoners.
Jerry heeft aangegeven dat er mogelijk bij Els Veenis-Kaak of bij Menno van Dijk kon worden geinformeerd of zij er meer van weten. Wij weten alleen dat er een groep bewoners is die een stichting hebben opgericht maar niet wie hier aan deelnemen.
Wij zijn als verkeerscommissie en ook als commissie Dorpscontact niet meer geinformeerd vanuit de gemeente Zaanstad of door Alexander Reddering. Dus wij kunnen hier ook niets over zeggen.
Wij adviseren dan ook aan de bewoners zich tot de gemeente Zaanstad te wenden en hun ongenoegen daar uit te spreken. Zij zijn verantwoordelijk als er zaken niet goed lopen zoals besproken. Er is wel sprake dat er een kapvergunning is afgegeven voor drie bomen die ruimte moeten gaan geven aan de bocht naar de Middel.

6 Koningsdag het Oranje Comite
– Koningsdag 2019 Ingrid nodigt Arianne uit om wat te vertellen over hoe Koningsdag is verlopen. Het Oranje Comite is zeer tevreden hoe de dag is verlopen. Voor de kinderen waren er veel activiteiten en is er een heuse Prinsessenwedstrijd geweest met wel 4 prinsessen. Ieder kindje heeft een mooi prijsje ontvangen er kon geen keuze gemaakt worden wie de mooiste prinses is. Op het open podium weer een prachtig inspirerend optreden van de Disney Highschool met de WIZZ. De Kraamhuurders en de vrijmarkt is allemaal soepel verlopen met alleen maar positieve reacties en al nieuwe boekingen voor volgend jaar.

7 Will Evers presentatie energie

In februari van dit jaar gaf Will Evers een presentatie over waterstof als energiedrager. Uitgelegd werd welke belangrijke rol dit zowel in huis als voor auto,s kan gaan spelen. Deze presentatie gaf voor het grote aantal aanwezigen veel aanleiding tot discussie en het stellen van vragen. Van diverse zijden werd gevraagd naar een vervolg daarop. Op 6 mei gaf hij een tweede presentatie. Dit keer werd dieper ingegaan op de vraag over de herkomst van energie. Velen verbaasden zich erover dat onze aarde slechts een klein restant is van een supernova (ontploffing van een zware oude ster) in het verre verleden. Gesproken werd over de vele aspecten van de zon en over primaire en secundaire bronnen van energie. Daarbij werd steeds weer terug gevallen op de noodzaak om gebruik van steenkool, aardolie en gas terug te dringen. Veel aandacht werd besteed aan het nut van windmolens en zonnepanelen. Ook werd de vraag gesteld of opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt of dat het een oorzaak heeft vanuit de natuur. Een eye opener kwam op het moment dat gesproken werd over de snelle toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in ontwikkelingslanden. Met name India werd genoemd waar 1,3 miljard mensen leven. Per inwoner gebruikt men daar nog geen 10% van de energie die we in Europa gebruiken. Hoe wordt dat in de toekomst en gunnen we de bewoners daar het zelfde luxe niveau als in ons land. Will legde er de nadruk op, wat de oorzaak ook is, er hard gewerkt moet worden aan verdere verduurzaming van ons energieverbruik, niet alleen in ons land maar in de hele wereld. Hij sprak over de aanleg van grote zonnepaneel velden in woestijnen, windmolens op zee, kernenergie en de manieren om ons land voor de toekomst gereed te maken. Ook dit keer gaf zijn presentatie aanleiding tot veel discussie. Het brede aspect daarvan zal bij velen nog lang blijven hangen.

8 Rondvraag
Geen bijzonderheden

9 Sluiting vergadering
Jerry bedankt de gastsprekers en aanwezigen en nodigt allen uit voor een hapje en een drankje en om nog wat na te praten met elkaar. De volgende vergadering is op maandag 3 juni 2019 en tevens de laatste voor de grote vakantie. Wij wensen u allemaal een hele mooie zomertijd en zien u graag terug op 3 september.

Weergaven: 12