Ledenvergadering Westzaanse Gemeenschap in Watertoren!

Datum: 11 april 2019

Ledenvergadering Westzaanse Gemeenschap in Watertoren!

Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap (de WG) nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 11 april in de Watertoren, Communicatieweg-Oost 12, Assendelft.

Aanvang 20.00 uur.

Na de pauze komt de heer M. Hos uit Assendelft vertellen over de geschiedenis van de Watertoren. Vanaf de 10e verdieping hebt u een prachtig uitzicht over Westzaan en Assendelft.

U bent van harte welkom op deze avond.

Marcel Haarhuis zal de vergadering openen

Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.
11 april 2019 om 20.00 uur in de Watertoren, Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft.

AGENDA

1. Opening door Hr. M. Haarhuis, penningmeester WG.
2. Mededelingen/afberichten.
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 19 april 2018.
4. Jaarverslag 2018 Westzaanse Gemeenschap, bestaande uit de verslagen van:
Dagelijks Bestuur WG, Commissie Volksfeesten: Koningsdag en Sinterklaas, Commissie Kerstavond in Westzaan, Commissie 4 mei herdenking, Dorpscontact, Westzaans Dameskoor, Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt, Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker, Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, De Wessaner, Stichting Dorpsbus Westzaan, Historische vereniging, Stichting Historisch Bezit
Nico Heermans en commissie Bijzondere activiteiten.

5. Financieel verslag.
a. Toelichting op de jaarrekening 2018.
b. Verslag kascommissie.
c. Vaststelling van de jaarrekening 2018 + decharge aan het bestuur inzake het gevoerde
beleid over 2018.

6. Benoemingen/ herbenoemingen.
a. Dagelijks bestuur:
Aftredend: Hr. K. Tuyn.
b. Historische vereniging:
Benoemen: Hr. A. Breuring.
c. Commissie Volksfeesten, afdeling sinterklaas:
Benoemen: Mw. T. Dil.
d. Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan:
Benoemen: Mw. J. Smit.
e. Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker:
Benoemen: Hr. P. de Vries.

7. Benoeming kascommissie.
De kascommissie bestaat uit 2 personen en een reservelid. De samenstelling is als volgt:
1. Hr. Mudde, 2. Mw. R. Schenk.
Reservelid: Hr. G. Volkers.
Aftredend: Hr. Mudde, benoeming nieuw reservelid kascommissie tijdens de vergadering.

8. Rondvraag en sluiting.

U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of lid worden van de WG ( € 10.00 per jaar) via 075-6153 440 of westzaansegemeenschap@
upcmail.nl

Bezoeken: 1