Laatste zondag van het kerkelijk jaar Grote Kerk

Datum: 24 november 2019

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel ‘Zondag Voleinding’ genoemd. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar valt één week voor het begin van Advent op de laatste of één na laatste zondag van november.

Het is een traditie van onze kerk om op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar allen te gedenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In onze gemeenschap worden hun namen genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Wij noemen deze namen bovenal omdat wij geloven dat God hun namen nooit zal vergeten.

Tijdens deze gedachtenisdienst worden er door familieleden kaarsen aangestoken voor hen die niet meer in ons midden zijn. Voor alle andere gemeenteleden en belangstellenden is er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Wij zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij u, die kortere of langere tijd geleden een dierbare verloren heeft. Maar ervaring heeft geleerd, dat dit voor velen een waardevol moment is. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen. Het doet mensen goed, dat er binnen de kerkelijke gemeenschap ook ruimte is om verdriet te delen en ook de belofte van God dat Hij met ons meegaat, bemoedigt en troost.

De dienst vindt plaats op zondagmorgen 24 november om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.