Kerkproeverij 16 september Grote Kerk

Datum: 16 september 2018

Kerkproeverij 16 september 

zie video 

De term ‘kerkproeverij’ is in eerste instantie misschien wat misleidend omdat het je doet denken aan het letterlijke proeven. Het is in dit geval echter figuurlijk bedoeld: de kerk open stellen voor mensen die er (bijna) nooit komen, om er sfeer te komen proeven. Dit was vorig jaar voor het eerst een landelijke actie georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Er deden toen 1000 kerken aan mee. Van iedereen die uitgenodigd werd om eens naar de kerk te komen kwamen er 8500 (1 op de 3). Een behoorlijk groot aantal (1500 mensen) blijft regelmatig terug komen. Ook wij hebben als kerk besloten dit jaar mee te doen. Ook de Christelijke Gereformeerde kerk in ons dorp doet die zondag mee aan de kerkproeverij actie.

Negentig procent van de kerkgangers blijkt nooit iemand te vragen om mee te gaan naar de kerk. We voelen een soort verlegenheid. Hoe komt dat toch, terwijl tegelijkertijd die plek voor de betrokken kerkganger zo dierbaar is? Dat wil je toch delen met mensen uit je omgeving? De actie ‘kerkproeverij’ nodigt uit om over die vragen bewust na te denken en biedt een mooie kans om over je eigen schroom heen te stappen.

Natuurlijk zou iedere dienst gastvrij en open genoeg moeten zijn qua sfeer en inhoud om een gast te verwelkomen. Maar kerkproeverij kan net dat extra zetje geven. Nu is het niet de bedoeling om van 16 september een totaal andere dienst te maken. Want we hopen natuurlijk dat onze gasten nog eens terug komen, en zij zouden zich ‘bedrogen’ voelen als de dienst dan totaal afwijkend zou zijn van wat ze met kerkproeverij meegemaakt hebben.

Wij vragen je om nu alvast na te denken over wie je uit jouw omgeving mee zou kunnen vragen. En het kan ook geen kwaad om nu vast een balletje op te gooien! Bij het kerkblad van september zal een uitnodigingskaart zitten die je aan iemand uit jouw omgeving kunt geven. Het mooiste is om die uitnodiging persoonlijk aan iemand af te geven. Indien die stap te groot is, kun je de kaart ook bij iemand in de bus doen. Wat dat betreft hebben we ook goede ervaringen met het flyeren dat we in de straten rondom de kerk deden voor de Openlucht Pinksterdienst van 2017. Daar kwamen veel meer dorpsgenoten op af dan waar we vooraf op durfden hopen!

Tenslotte 4 tips:

  1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
  3. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.  Vertel vooral ook dat er geen kledingvoorschriften zijn (want dat wordt vaak gedacht).
  4. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

Een tiener uit de gemeente belt naar de dominee: “Aanstaande zondag neem ik een vriendin mee die nog nooit naar de kerk is geweest. Kunt u daar rekening mee houden?”. Bij de kerkproeverij hopen we dat dit telefoontje niet nodig is omdat iedereen weet dat er gasten komen die er voor het eerst zijn (of heel lang niet meer geweest zijn).

Ds. Cornelis Visser

Weergaven: 0