Jubileumboek WKV Roda 100 jaar

Datum: 3 februari 2018

Jubileumboek WKV Roda 100 jaar

In de beginperiode boekt Roda successen in de competitie van de Zaanse Korfbalbond, het ledental groeit gestaag en ook de aanwas van jeugd is voldoende. Daar komt begin jaren dertig een einde  aan. De crisis breekt uit; de belangstelling voor de korfbalsport in Westzaan wordt minder. Als  leden buiten Westzaan werk kunnen vinden, betekent dit vaak vertrek uit het dorp. Het aantal  twaalftallen neemt per jaar af en in 1933 blijft inschrijving van een twaalftal voor de competitie  uit. Het is gebeurd met Roda, de club komt in de slaap- stand terecht, zeven jaar lang. met de Noord-Hollandse Korfbalbond (NHKB) en die met de zusterverenigingen. Het terrein, de  inrichting en het materiaal moeten in orde gemaakt, en dat is nog wel even een probleem. De  oude stek, het Jahnterrein aan de Krabbel- buurt (nu J.J. Allanstraat), wordt weer in gebruik  genomen, maar is in zeer slechte staat. Er volgt een oproep aan oud-leden van Roda om de nog Roda ontwaakt
Het is 1940 als Roda weer tot leven komt. Aan Jaap de Boer, Eg Bergers en Wim Harwijne hebben we het te danken dat we nu het honderdjarig jubileum vieren. Als soldaten, gelegerd bij Amersfoort,
halen zij onder elkaar mooie herinneringen op uit de tijd dat zij als aspirant-lid bij Roda  speelden. Het plan ontstaat om de club weer nieuw leven in te blazen zodra zij zijn afgezwaaid. In  maart 1939 zit de diensttijd er na elf maanden op en beginnen zij met de voorbereidingen. Toch is de tijd er niet rijp voor. Voor heroprichting van een korfbalclub is op dit moment  logischer- wijs weinig interesse, want de wereld is onrustig en dat is ook in Westzaan  voelbaar. Jaap de Boer schrijft daarover in het veertigjarig jubileumboek: ‘In Duitsland was een man met een snor die er vreemde methoden op na hield. Hij en zijn ‘parteigenossen’ hadden liever kanonnen dan boter en dat moest uiteindelijk scheef lopen.’ Nederland  mobiliseert en ook de drie moeten weer onder de wapenen. De inval van de Duitsers volgt op 10  mei 1940. Na vijf dagen strijd en enige weken gevangenschap keren zij weer behouden thuis.  Nederland is bezet. De spanningen zwakken wat af, er is weer aandacht voor sport en spel. Jaap, Eg  en Wim wagen het erop en typen een aantal uitnodigingen voor dorpsgenoten met korfbalzin en benaderen een aantal oud-leden.

Een gedeelte van de tekst van de uitnodiging: ‘Reeds geruimen tijd bestaat het plan om in ons  dorp weer een korfbalvereniging op te richten. Het is altijd zeer jammer geweest dat de vereeniging R.O.D.A. niet is blijven bestaan, want het was een zeer nette sportieve club van bijzonder gehalte. Bovendien was het toenmaals de enige vereniging in West- zaan die niet door de verdeeld- heid Noord en Zuid beïnvloed werd, m.a.w. waarvan in ons dorp geen twee  vereenigingen waren. Wat zou het niet heerlijk zijn als er in Westzaan weer een korfbalvereniging was en de sportliefhebbers niet juist naar een andere plaats behoeven te gaan om  van deze edele sport te genieten.’Op 15 augustus is het zover. Er melden zich 26 leden op de verga- dering in de oude soos van  hotel De Prins. Dezelfde locatie als waar de vereniging in 1918 werd opge- richt. De Prins, waar
ome Ko van der Werff de scepter zwaait, zal evenals in de beginjaren van veel betekenis zijn voor Roda. Ome Ko is zeer enthousiast, hij diept tij- dens die vergadering een nieuwe bal op uit  een oude kast en vertelt mooie verhalen over het ‘oude Roda’ en de vele gezellige Roda- feesten  in De Prins.

De opbouw kan beginnen Er breekt een zeer drukke tijd aan voor deze enthousiaste initiatief- nemers  van begin twintig. Alle aanwezige shirts beschikbaar te stellen. ZKV is zo vriendelijk twee korven af te staan en oud-lid J. May schenkt de palen. Na aankoop van ballen en manden kan de training beginnen. De  eerste oefenwedstrijd is op 7 september 1940 tegen Groen Geel 3 en Roda wint met 2-0. Grappig om te lezen is dat de verbandtrommel nog intact is. Ook het kassaldo is er nog steeds.

Amusement en gezelligheid

Naast de sport biedt Roda veel ruimte voor amu- sement, gezelligheid en vriendschap. En dat is een  welkome afleiding in deze donkere tijden. De feestavonden met Sinterklaas en Kerst zijn ‘knal’,
zoals de Rodianen dat zelf noemen. Er is een vol programma, met in de middag sketches, voordrachten, zang, toneel en vervolgens een geza- menlijke maaltijd met zelf meegebracht brood. En als hoogtepunt ’s avonds dansen met een band. En dan niet te vergeten de welbekende revues. In 1943 brengt de toneelclub de revue ‘Wij lachen bij wat tegenspoed’ drie keer ten tonele. Het is een
daverend succes en het levert veel nieuwe leden en donateurs op. Oud-lid A.J. Allan schrijft sketches die betrekking hebben op de korfbalsport en Roda. Wel is het noodzakelijk dat alle revue- en
toneelteksten vooraf goedgekeurd zijn door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten in Den Haag. Verder is het verboden muziek ten gehore te brengen van Joodse componisten, met politieke  strekking of met Engelse tekst. En daar zie je dan wel weer duidelijk dat we bezet zijn door het naziregime.In oktober 1945 schrijft het tweehonderdste lid zich in, het is aspirant Lia Couwenhoven.
Samen met de tweehonderd donateurs is dat ongeveer vijftien procent van de Westzaanse  bevolking. Dit schitterende resultaat is verkregen door vijf jaar keihard werken door bestuur
en commissieleden.

Dit en nog veel meer is te lezen in het ‘Jubileumboek WKV Roda 100 jaar’. Tijdens de officiële jubileumreceptie in het Rodaclubgebouw op 3 februari zal het eerste exemplaar worden aangeboden aan de wethouder van sport Jeroen Olthof. De oplage is beperkt, u kunt nu alvast een exemplaar reserveren via de website van Roda: www. wkvroda.nl en ga naar de menuknop 100-jarig jubileum. De prijs van het boek is € 19,50.Klaas Kindt (links) en Jaap de Boer treden op als Flip en Flap tijdens een van de revues in de oorlogsjaren.moeten ze weer van de grond af opbouwen.

Foto – Klaas Kindt (links) en Jaap de Boer treden op als Flip en Flap tijdens een van de revues in de oorlogsjaren

Weergaven: 1