In de Zuidervermaning Nationaal Comité 4 en 5 mei. In vrijheid kiezen!

Datum: 4 mei 2019

Herdenking 4 mei in Westzaan

Jaarlijks worden op 4 mei in Westzaan de slachtoffers van oorlog en geweld herdacht.

Het plaatselijke 4 mei-comité organiseert een herdenking in de Zuidervermaning. Dit jaar islandelijk het thema ‘in vrijheid kiezen’, vanwege het feit dat we 100 jaar kiesrecht kennen. Maar in deze tijd van vrede en vrijheid valt er volop te kiezen. Ook nu kunnen keuzes levens redden of ruïneren. In dit herdenkingsjaar wordt de vraag gesteld: nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Herdenken als uitnodiging en opdracht om na te denken over onze vrijheid. En de waarschuwing voor extreme intolerantie en polarisatie als ondermijning van onze rechtsstaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden mensen dagelijks voor ingrijpende, levensbepalende
keuzes. De Zuidervermaning is op 4 mei open vanaf 19.00 uur. Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland en het Dameskoor Westzaan verzorgen muziek en zang. Mevr. M. Verbraeken Blomaart, als jong meisje actief in het Zeeuwse verzet, zal een toespraak houden. Mirthe Westrik draagt een
gedicht voor over vrijheid en tot slot zingen kinderen van basisschool De Rank een vrijheidslied.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 20.20 uur. Daarna is er koffie of thee voor de aanwezigen. Diegenen die geen vervoer hebben kunnen de Groene Koets reserveren voor de heen- en terugreis.
comité 4 Mei-herdenking Westzaan,

Jan Heijink

In de Zuidervermaning Nationaal Comité 4 en 5 mei

In vrijheid kiezen.

Zaterdag 4 mei 2019, 19.00 uur, Dodenherdenking

Zuidervermaning

>Het jaarthema van 2019 luidt  In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Weergaven: 12