Excursie Westzaan

Excursie Westzaan

Uit de Wessaner

Mijn collega, wijkmanager Wouter Peeters, schrijft met collega’s aan de visie over Zaanse linten, dijken en paden. In dit kader worden twee excursies georganiseerd naar de gebieden waarvoor die uitwerking gemaakt wordt: Westzaan en de Stadse Zaan (deel Oost- en Westzijde). Doel van de excursies is om deelnemers mee te nemen in het verhaal van de ruimtelijke kwaliteit van de linten, dijken en paden. We willen ter plekke kijkennaar geslaagde of minder geslaagde plekken en met elkaar benoemen waar dat in zit. We zijn ook benieuwd hoe deelnemers deze gebieden ervaren en wat zij goed of minder goed vinden.

Geef je snel op

De excursie Westzaan vindt plaats op vrijdagmiddag 14 juni. De doelgroep is iedereen die interesse heeft in het onderwerp, van bewoners tot raadsleden en anderszins geïnteresseerden in Zaanse linten, dijken en paden. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meefietsen, dus als je geïnteresseerd bent, geef je dan snel op. Aanmelden kan via: https://lintendijkenpaden. zaanstad.nl/praat-mee/excursies.

Lya van Arum,
wijkmanager Krommenie,
Westzaan en Hoornseveld