notulen vergadering commissie Dorpscontact Westzaan 4 september 2017