Dorpscontact terug in het Reghthuys

Datum: 13 juni 2022

Dorpscontact terug in het Reghthuys

Wat voelde het weer vertrouwd om de maandelijkse meetings in het het Reghthuys te houden. Met ruim 20 bewoners
was de Weeskamer goed gevuld, net als de agenda van 2 mei. Ondanks dat het Reghthuys in de steigers staat, zorgde de
appeltaart en cake van Ingrid voor de zowelbekende sfeer.
Op de agenda stonden maar liefst 13 punten, zoals Koningsdag 2023, het programma van de 4 meiherdenking,informatie over de Historische VerenigingWestzaan en de laatste ontwikkelingen inzake de begraafplaats. De diversiteit aan onderwerpenzorgde ook voor een diversiteit aan sprekers en leverde ook mooie input op vanuit de zaal.
Restauratie Reghthuys
Een van de gastsprekers was Ria Koekenbier. Zij vertelde over de bouwtechnische staat van het Reghthuys en welke kosten de restauratie metzich meebrengt. Mooi is te merken dat veel inwonersvan Westzaan het behoud van het Reghthuys
belangrijk vinden en o.a. op Koningsdag gul gegevenhebben, met een mooi resultaat van € 7500.
Uiteraard is dit niet voldoende voor de volledige restauratie, maar het heeft de stichting ’t Reght Huys doen beseffen dat Westzaners dit monumentale pand een warm hart toedragen.Wijkmanager Freek Liebrand Schreven wij in de vorige editie nog dat de nieuwe wijkmanager Kees Adema was aangesteld. Helaas moeten wij nu melden dat Adema een andere baanheeft aanvaard binnen de gemeente. Aanwezig tijdens de vergadering was Freek Liebrand, die voorlopig als waarnemend wijkmanager is aangesteld.
Het was in ieder geval fijn dat Freek aanwezig was en zo alvast een beetje kon proeven wat er zoal speelt binnen Westzaan en de betrokken houding van de aanwezigen kon ervaren. Freek benadrukte dat hij er als wijkmanager goed in is om mensen
met elkaar te verbinden en kan ondersteunen in het leggen van de juiste contacten. Oprichting Vereniging Dorpscontact WestzaanOmdat er vanuit de inwoners ook vragen zijngesteld inzake de verzelfstandiging van Dorpscontact,
deed bestuurslid Hans Lalk uit de doeken hoe en waarom de Vereniging Dorpscontact Westzaan per 1 december 2021 is opgericht. Ondanks enkele kritische, maar goede bedoelde adviezen, waren alle aanwezigen unaniem heel blij met de voortzetting van Dorpscontact, omdat hier werkelijk wordt gestreden voor de belangen van alle Westzaners.
Een applaus klonk voor Jerry en Ingrid Jahn die samen met de nieuwe bestuursleden Annette de Ridder, Susan Kok en Hans Lalk de vereniging hebben opgericht.

Agenda 13 juni
De volgende vergadering van de Vereniging Dorpscontact Westzaan staat gepland op maandag 13 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur. Agendapunt voor deze vergadering is de overlast veroorzaakt door jongeren. Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Aanmelden van te voren is fijn, maar u kunt te allen tijde gewoon binnenlopen.

Carla van den Puttelaar
Foto Fred Eerenberg

Bezoeken: 16