Dorpscontact 2 december in ‘t ReghtHuys

Datum: 2 december 2019

Dorpscontact 2 december in ‘t ReghtHuys

Uit dfe Wessaner Dorpscontact

notulen november 2019[3131]
DORPSCONTACT WESTZAAN

Wij zien u graag de eerstvolgende vergadering op 3 februari 2020
__________________________________________________________________________________________

AGENDA

Vergadering 2 december 2019 in de Weeskamer

1. Opening van de vergadering

2. Welkom aan de sprekers voor deze vergadering

3. Verslag vorige vergadering

4. Mededelingen + ingekomen stukken

5. Diana Doorn, Voorzitter PR Grote Kerk komt samen met Nanda de Vries, Zij
komen vertellen over het actieprogramma “Éen tegen eenzaamheid” tussen gezond zijn
en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil want meer dan de helft van de 75-
jarigen zegt zich eenzaam te voelen. Die eenzaamheid begint vaak bij het stoppen met
werken, het wegvallen van een geliefde of niet meer zo gemakkelijk naar buiten komen.
Lokaal in het dorp, in de straat, bij de deur en achter de deur is waar we met elkaar het
verschil kunnen maken. U kent ze wel de adventskalenders waarmee we aftellen naar de
kerst, waar iedere dag een luikje wordt geopend. De levende adventskalender heeft
hetzelfde idee, iedere dag gaat er in ons dorp een deur open bij een gastadres. Op 27
november wordt hiermee gestart waarbij we met elkaar het verschil kunnen maken.

6. Kjell Winkens Beleidsmedewerker Cyberveiligheid, Openbare Orde en Veiligheid
CYBERCRIME OF INTERNETFRAUDE: WAT KUN JE ERTEGEN DOEN? Ook in Zaanstad willen we de
cybercriminaliteit aanpakken. Bij cybercrime kunt u denken aan hacken (iemand breekt in op uw
computer), oplichting via internet of misbruik van uw wachtwoord of DigiD. Slachtoffer? Doe dan
aangifte op het politiebureau, telefonisch via 0900-8844 of online via:
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Om nog beter tegen cybercriminaliteit te kunnen optreden is de
gemeente benieuwd naar uw ervaringen. Stuur deze naar meldcyber@zaanstad.nl. Hier kunt u ook vragen
stellen.

7. Corine Marseille (regisseur) en Jeroen Gunneman teammanager zullen namens het
SWT Assendelft- Westzaan aansluiten één en ander vertellen. ‘Wat zien de Westzaners
gebeuren in het dorp op het gebied van o.a. wonen, werken, gezondheid en welzijn’.
Moet ik dit opvatten dat de inwoners met het SWT hierover in gesprek willen gaan of wil
je dat het SWT het beeld schets van zij zien?

8. WVTTK + Rondvraag

10. Sluiten van de vergadering door de voorzitter
Na afloop van de vergadering is er voor iedereen nog een hapje en een drankje
verzorgd door de Commissie Dorpscontact. Wij willen iedereen een fantastische
december maand toewensen, gezellige kerstdagen en een sprankelende
oudjaarsavond op naar de jaarwisseling 2019/2020.
Wij zien u graag terug op 6 januari 2020 voor de nieuwjaarsreceptie i.s.m. de
Westzaanse Gemeenschap in de Rechtszaal van ‘t Reght Huys

Lange gedekte tafels, met daarop de inmiddels bekende appeltaart en cake van Ingrid Jahn, gaf de Reghtzaal een gezellige aanblik. En… deze keer was de appeltaart zelfs nog warm. De vergadering van 4 november was sfeervol en met ruim 40 aanwezigen zeer goed bezocht. De aandacht voor de boeren in de vorige vergadering op 7 oktober heeft geresulteerd in een afspraak met gedeputeerde Esther Rommel (VVD, voor Natuur en landschap, Grond, Bodemdaling en PAS) en Peter Hoogervorst (Nationaal Landschap Laag Holland), die plaatsvindt op 21 november, zo meldt Cees Oudkerk.

Gastspreker David Zwietink, directeur van Sports2Play, vertelde over bewegen in de buitenlucht. Deze outdoor-fitnessparken zijn een sociale ontmoetingsplek waar bewegen centraal staat. In het kader van vitaal ouder worden, meer beweging voor jongeren en bestrijding van eenzaamheid blijken deze outdoor-parken een succes, zo meldt David. In Nederland zijn inmiddels 25 parken gerealiseerd. In 2020 wordt een groei verwacht naar 40 parken. Indien er voldoende draagvlak is onder de bewoners kan zo’n park ook in Westzaan worden gerealiseerd. Bij het opzetten van een outdoor-park zorgt Sports2Play voor begeleiding en de aanvraag van subsidies. Er zijn diverse trainingsprogramma’s voor bijvoorbeeld scholen of ouderen, waardoor het park intensief zal worden gebruikt. Ook kan worden gedacht aan samenwerking met sportscholen. De prijs voor de realisatie van een outdoor-park is uiteraard afhankelijk van de aanschaf van de toestellen. Het gemiddelde park bestaat uit negen toestellen. Belangrijk is te kijken en te inventariseren wat de behoefte is.

Tweede gastspreker deze avond was Obe Veldman, vestigingsdirecteur van Dienst Justitiële Inrichting (DJI) Zaanstad. Obe is sinds 2018 in Zaanstad gevestigd en heeft 25 jaar ervaring in het gevangeniswezen. Obe legt uit welk type gedetineerden in de DJI Zaanstad verblijven. Ook de gebeurtenissen die onlangs de media hebben gehaald worden niet gemeden en Obe beantwoordt rustig alle vragen. Hij was net 14 dagen in functie als directeur toen de filmpjes verschenen over ‘feestende’ gedetineerden. Inmiddels zijn alle interne processen op orde gebracht. Obe Veldman: ‘Door deze gebeurtenis lig je als bedrijf onder een vergrootglas en kunnen de media soms ook dingen negatief belichten terwijl dat niet altijd terecht is.’ Als voorbeeld noemt hij het voorval van een externe medewerker die probeerde een koffer met verboden spullen naar binnen te smokkelen. De beveiliging en het controlesysteem hebben naar behoren gewerkt en voorkomen dat de spullen naar binnen konden komen. Dit voorval werd breed uitgemeten in de media, terwijl het goed werd opgepakt. Het motto van Obe: ‘binnen beginnen om buiten te blijven’, wil hij met alle medewerkers uitdragen, zodat gedetineerden na hun straf een nieuw leven kunnen opbouwen. Carla van den Puttelaar De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact vindt plaats op maandag 2 december van 20.00 tot 22.00 uur. Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de uitnodiging voor de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris: Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl Links Obe Veldman, rechts David Zwietink.

Foto: Fred Eerenberg

V.l.n.r. Edwin Stolp, Sjors van Leeuwen, Arjan Jonker.
Foto: Fred Eerenberg.

Bezoeken: 22