Dorpscontact Reghthuys beleeft primeur

Datum: 5 maart 2018

Reghthuys beleeft primeur

Het was een spannende dag 5 februari. Je krijgt immers niet dagelijks lijsttrekkers over de vloer voor een debat. Veertien lijsttrekkers van de zeventien partijen zijn aanwezig en ook de publieke tribune is goed bezet. De lijsttrekkers staan gemoedelijk te praten en genieten van de appeltaart van Ingrid Jahn. Debatleider Rick van der Made benadrukt dat de onderwerpen en discussies die vanavond gevoerd worden over Westzaan moeten gaan en niet over de landelijke politiek. Van der Made weet met humor het publiek erbij te betrekken en geeft de spelregels aan van het debat. Tijdens de plenaire sessie kunnen de lijsttrekkers hun visie geven over drie zaken die zijn geselecteerd uit de inbreng van de bewoners van Westzaan: infrastructuur, cultuur en lintbebouwing.

Het probleem infrastructuur blijkt al direct een ingewikkeld vraagstuk te zijn. Alle lijsttrekkers zijn voor het openstellen van de Busbrug, waardoor
sluipverkeer door Westzaan zou afnemen, mits de rondweg om Westerkoog veiliger wordt. Het idee van het invoeren van 30 km-zones door Westzaan levert problemen op met de handhaving, omdat dit bij de politie thuishoort, die handhaving niet als prioriteit heeft. Om mensen langzamer te aten rijden is ook herinrichting van groot belang, zo zegt men eensgezind. Tijdens het vragenuurtje voor de inwoners blijkt dat niet iedereen zit te wachten op verkeersdrempels, versmallingen etc. In Westzaan wordt het boerenbedrijf nog uitgeoefend en ook voor andere ondernemingen is vrachtverkeer noodzakelijk. En denk ook aan de bereikbaarheid voor hulpdiensten.
Gelukkig vinden alle lijsttrekkers inspraak van inwoners belangrijk en ze willen graag samenwerken met de verkeerscommissie. Ruud Pauw van ROSA adviseert om het als inwoners eerst met elkaar eens te worden over oplossingen en pas dan met een voorstel te komen om een debacle, zoals met de verkeerssluis op het Zuideinde, te voorkomen. Vanuit de zaal wordt geopperd Oostzaan als voorbeeld te nemen. Paul Laport van GroenLinks geeft als tip om samen te werken met professionals, zoals de Fietsersbond, om tot een weloverwogen voorstel te komen. Ook het onderwerp cultuur maakt de tongen los en diverse lijsttrekkers roemen de Westzaners om hun initiatieven en betrokkenheid en willen
onderzoeken of de erfpacht van het Reghthuys kan worden kwijtgescholden. Hier gingen natuurlijk de handen voor op elkaar. Lintbebouwing: hoe en waar kun je in een lintdorp bouwen? De visies liepen flink uiteen. Misschien kwam de mooiste opmerking van de avond wel van Ton Komen: ‘Wat ik zou willen is dat politici over hun schaduw heen kunnen stappen. Niet jouw ego telt, werk mee i.p.v. tegen en je bereikt veel meer.’ Applaus
viel hem ten deel, ook van de aanwezige politici.

verslag Carla van den Puttelaar

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact is op maandag 5 maart 2018. Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de notulen bijde uitnodiging van de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld
u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan.
075-6153 348 of 06-1717 1793. dorpscontactwestzaan@ kpnmail.nl

Bezoeken: 0