De Dag van Westzaan  Uitnodiging

Datum: 14 maart 2018

 

Uitnodiging voor bijeenkomst DDvW op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127.

Agenda:

 1. Opening door Markjan Fraij.
 2. Mededelingen/afberichten.
 3. Inventarisatie deelnemers en bespreken nieuwe plannen/ideeen, daarbij verbeterpunten van de evaluatiebijeenkomst d.d. 27 september 2017 meenemen/bespreken.

    Rondje aanwezigen maken.

Verbeterpunten:

 1. De Fietspuzzeltocht korter met meer publicatie of andere opzet, m.b.t. de ingeleverde vragen van de organisaties: terugkoppelen.
 2. Idee voor verkoop van drinken/eten: “prijslijst” maken op geseald A4 met logo DDvW (conform eenheid uitstraling). En toch overal de koekjes met DDvW erop presenteren.
 3. Dagorkest Zaanstreek/Waterland: 2x optreden op verschillende locaties i.p.v. 4x.
 4. Volgende keer zal aan deelnemers worden gevraagd om stukjes/programma eerder aan te leveren.
 5. Meer clusteren van bepaalde groeperingen bv. sport op 1 a 2 locaties?
 6. Meer aandacht voor ingeleverde teksten dat deze juist geplaats worden in de flyer.
 7. Veel deelnemers hebben vanwege tijdsgebrek/drukte weinig kunnen genieten van de andere activiteiten in ’t dorp. Dat is jammer, voor een poosje extra inzetbare mensen vragen?
 8. De PR heeft veel tijd gekost, er wordt voor een volgende keer meer steun gevraagd.

 

 1. Subsidie/financiën
 1. Bespreken programmaboekje + flyer/poster + plattegrond Westzaan.
 2. Rondvraag
 3. Volgende vergadering vast stellen (april/mei)
 4. Sluiting

 

Weergaven: 0