Bridgen in de Kwaker

Dinsdag 5 september start bridgeclub De Kwaker weer met gezellige
bridgeavonden op de dinsdagen van 19.30 tot 22.30 uur. Er is nog
plaats voor nieuwe leden, zowel beginners als gevorderden. Gezelligheid en van elkaar leren is troef bij deze club. Loop gerust eens binnen en speel een avondje vrijblijvend
mee. Als je geen bridgepartner hebt, kunnen wij dit misschien oplossen.
Lidmaatschap voor een jaar bedraagt
slechts € 90,- (inclusief afdracht aan
de Nederlandse Bridge Bond).

Bezoeken: 0