Avond van Babel over toekomst Polder Westzaan

Datum: 2 maart 2022

Avond van Babel over toekomst Polder Westzaan

De gemeente en de provincie werken met alle belanghebbenden aan de Integrale Gebiedsvisie Polder Westzaan 2040 om een pad uit te stippelen richting een duurzame toekomst voor het gebied. Babel houdt op woensdag 2 maart in de Stoomhal in Wormer een avond over de identiteit van het gebied. Die is ook te volgen op YouTube.

De Polder Westzaan is van grote waarde voor Zaanstad. Het gaat om een uniek cultuurlandschap waar stad, landschap, landbouw en natuur via het water en de kwetsbare veenbodem nauw met elkaar zijn verweven. Enkele van de industriemolens uit de zeventiende eeuw zijn nog steeds aanwezig in het landschap en  getuigen van de bijzondere geschiedenis van dit ‘eerste industriegebied’ van continentaal Europa. In en om de polder, die voornamelijk door agrariërs en Staatsbosbeheer wordt beheerd, wonen zo’n 160.000 mensen.

Steeds meer verknoopt

Het landelijk gebied en het stedelijk gebied zijn in de afgelopen decennia verder met elkaar verknoopt geraakt waar het gaat om recreatief gebruik. De natuurwaarden van de Polder Westzaan staan onder druk. Ook op het gebied van klimaatverandering liggen er kansen voor verbindingen tussen de stad en het landelijk gebied. Vanwege de natuurlijke handicaps van dit veenweidegebied staat op termijn ook het agrarisch bedrijf economisch onder druk.

Autonome ontwikkelingen gecombineerd met maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen zijn voor het architectuurplatform aanleiding tot een gesprek over de identiteit en de toekomst en over de ontwikkeling van het samenhangende systeem van de stad en het landelijk gebied. Aspecten die bij de meetup aan de orde komen zijn onder meer de beleving, de invulling en de kwaliteit van het landschap en het duurzaam beheer in relatie tot milieu-, klimaat- en natuuropgaven.

Programma

De avond begint met een inloop met koffie en thee vanaf 19:00 uur. De start van het programma is om 19:30 uur met een introductie van het programma door Leontine de Koning, gevolgd door een inleiding van wethouder Wessel Breunesse. Daarna volgen meerdere lezingen vanuit verschillende invalshoeken en een panel- en publieksdiscussie met Frits Palmboom, stedenbouwkundige en MAAK.meester van Zaanstad, voorzitter Nico Verduin de LTO regio Noordwest en Riena Tienkamp, hoofd van Staatsbosbeheer in Noord-Holland. De afsluiting is rond 21:40 uur.

De Stoomhal aan het Pakhuisplein 44 in Wormer is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor het programma is de capaciteit van 60 personen en toegang gaat volgens de dan geldende coronaregels. Aanmelden is verplicht.

 

Bezoeken: 0