ALV vrijdag 6 november

Datum: 6 november 2020

ALV vrijdag 6 november    

Komende vrijdag 6 november zal de digitale Algemene Ledenvergadering plaats vinden. Er zijn enkele zeer belangrijke, maar ook leuke aankondigingen. De vergadering zal maximaal een uur duren gevolgd door een rondvraag.
Het is voor het bestuur belangrijk dat zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden deelnemen aan de vergadering. Aanmelden kan via Bestuur@wkvroda.nl. Je ontvangt dan een link om deel te nemen aan de Zoom vergadering. Mocht je al zijn aangemeld maar nog geen link hebben ontvangen, neem dan contact op met het bestuur zodat je de link alsnog kunt ontvangen.
De ALV op vrijdag 6 november opent om 19:50 en start om 20:05.
Het bestuur

Via onderstaande linken kunt u de bijlagen downloaden:

• Agenda
• Notulen ALV 27-09-2019
• Financieel verslag 2019-2020 (nieuwe versie)
• Contributievoorstel 2020-2021
• Jaarverslagen 2019-2020
• Korfbalacademie verslag 2019-2020
Bestanden zijn te downloaden tot 7 November

Aanpassing financiele stukken
Beste leden
Naar aanleiding van de controle van het financieel verslag hierbij een enigszins gewijzigde versie De wijzigingen betreffen het volgende Voorziening Roda Korfbal Academie is van schulden naar bezittingen omgezet, omdat er geen negatieve schuld in de jaarrekening gevormd kan worden.
Verwachte kosten m.b.t. de door corona tot de zomer vakantie uitgestelde gigakangoeroedag ad €500,- en JC jeugdkamp ad € 500,- zijn uit het financieel verslag gehaald, omdat ondertussen bekend is dat deze ook na de vakantie geen doorgang hebben kunne vinden dan wel geen kosten hebben opgeleverd. It alles resulteert in een 1000 euro hoger positief resultaat.

 

 

Weergaven: 0