Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap,

Datum: 13 april 2022

Aan de leden van de Westzaanse Gemeenschap,

bijgaand vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap,op woensdagavond 13 april a.s. om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 1551 RC Westzaan.

Bijgevoegd is de uitnodiging, de agenda en het Groene Boek met jaarverslagen en adressenlijst.

Ter info: op woensdagavond 13 april a.s. is er een inloopbijeenkomst met informatie over de achtergrond van huidige en toekomstige ontwikkelingen op en nabij het bedrijventerrein Hoogtij.

U kunt tussen 18.30 en ca. 20.00 uur op elk gewenst moment vrij inlopen. Er zijn geen centrale presentaties.

Locatie: Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 1551 RC Westzaanthumbnail of Agenda Agemene Ledenvergadering van de WG d.d. 13 april 2022[21709]

Met vriendelijke groeten,

namens het dagelijks bestuur WG,

Nel Zwikker-Buis

Weergaven: 1