Afscheid van Dirk Havik en Margriet Bol-Smidt  en Henk de Gelder

Afscheid van Dirk Havik en Margriet Bol-Smidt  en Henk de Gelder

Afscheid vrijwilligers Lambert Melisz geslaagd.  Op 17 april werd er in een overvolle conversatiezaal van Lambert Melisz op gemoedelijke en plezierige wijze afscheid genomen van drie vrijwilligers. Dirk Havik, die 23 jaar de penningen heeft beheerd, vond het tijd dat het stokje werd doorgegeven. Voor Henk de Gelder evenzo. Hij heeft in 17 jaar diverse functies gehad, waaronder redacteur en schrijver van de Lambert Melisz Koerier, secretaris van de activiteitencommissie, en een tweetal jaren ook de presentator van de activiteiten op de dinsdagmiddag en het leiden van de bingomiddagen. Voor Margriet Bol-Schmidt ligt het even anders. Zij heeft als vrijwilliger 23 jaar dienst gedaan, waarvan de laatste jaren leiding van de receptie. Wegens huiselijke omstandigheden, i.v.m. mantelzorg, kan zij het werk niet langer aan.
Voor deze drie zijn er nieuwe personen gevonden die het werk willen overnemen. Zo zal Marion Bruins het programmeren van de artiesten op de dinsdag overnemen van Dirk en het kassierswerk voor de penningmeester Klaas Tuyn en zal Bob
Romkes de bingo overnemen van Henk de Gelder. De leiding van de receptie is nu in handen van Irma Hollander

De afscheidsreceptie van Henk de Gelder, Dirk Havik en Margriet Bol was geslaagd. Het voltallige bestuur en veel vrijwilligers waren aanwezig om afscheid te nemen van deze drie mensen die zich meer dan twintig jaar hebben ingezet als vrijwilligers
bij Lambert Melisz

Foto: Janny Bakker

Weergaven: 18