Aan de vrijwilligers Staatsbosbeheer

Beste vrijwilligers van Staatsbosbeheer

Laat ik beginnen met de hoop uit te spreken dat jullie allemaal nog in goede gezondheid verkeren en dit ook mogen blijven.

Wat een rare periode maken we op dit moment mee. In plaats van tientallen kinderen mee te nemen op excursie, weidevogels te inventariseren en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe beheerseizoen zitten we allemaal in een intelligente lockdown. Ik realiseer me, terwijl ik dit thuis op mijn zolderkamer achter de laptop opschrijf, dat vele van ons het geluid van de vogels, de kleurenpracht van de bloeiende bloemen en prachtige voorjaarsluchten moeten missen, omdat ze op dit moment keihard werken in zorg, of distributie van medicijnen en voedsel.

Ik moet het uitzicht op de dakpannen van de buren maar voor lief nemen, want ook van de boswachters wordt gevraagd om de noodzakelijke administratie zoveel mogelijk thuis te doen. Naar buiten kan met maximaal twee collega`s. Het zijn de offers die we brengen om het virus onder de duim te krijgen.

Ondanks dat een deel van jullie zomerstop had in verband met het broedseizoen, missen we de reuring op het erf aan de Middel. Geen vrijwilligers die aankomen voor monitoring, excursies of een bakkie koffie terwijl de laatste waarnemingen met elkaar worden besproken.

De directie van Staatsbosbeheer heeft besloten om alle excursies tot en met 31 augustus te annuleren. In afwachting van verdere besluiten van het kabinet gaan ook de activiteiten met vrijwilligers niet door tot en met 19 mei. Ik begrijp dat dit voor velen geen prettig bericht is, maar het is van het grootste belang om de richtlijnen goed te blijven volgen, om zo een tweede golf van corona-zieken te proberen te voorkomen. Nog even volhouden, het lijkt de goede kant op te gaan. Ik besef me dat Staatsbosbeheer veel van jullie als vrijwilligers vraagt en hoop op jullie begrip daarvoor.

Ondertussen denken wij na hoe we straks in een anderhalve meter maatschappij ons werk weer op kunnen pakken. Wat houdt dit in voor jullie, voor de excursies en voor de natuurwerkdagen? Mochten jullie ideeën en suggesties hebben hoe dit praktisch uit te voeren dan horen we dat natuurlijk graag.

Terwijl ik dit schrijf nadert ook de verbouwing van ons kantoor aan de Middel langzaam het einde. Wie weleens langs fietst heeft vast gezien dat de portocabins inmiddels van het erf verdwenen zijn. We kijken uit naar het openingsfeestje en naar het moment waarop we weer aan de slag kunnen. Samen met jullie!

Hopelijk tot snel, in goede gezondheid,

Met vriendelijke groet,

Jan van Assema

Teamleider Veenweiden

Met vriendelijke groet,

Inga TesseL

Boswachter Staatsbosbeheer Veenweiden

 

Bezoeken: 5