4 Meiherdenking

4 Meiherdenking

Omdat de Zuidervermaning niet gebruikt kon worden vanwege funderingsherstel, werd de herdenking in de Grote Kerk gehouden. Gerda Steenbergen opende met een woord van welkom en vertelde iets over de verdiepende tekst op het vaste thema Vrijheid geef je door. Dit jaar was dat:
Verzet als voorbeeld. Verzet is niet zo simpel als men in romans verwoordt of in  lms laat zien. Integendeel, men had er heel veel moed voor nodig met risico voor eigen- of een ander zijn leven. Max Rodermond-Durieux en Daan Huisman van CBS De Rank deden samen een passende voordracht, wat ze keurig deden. Wethouder Addy Verschuren memoreerde de uitspraak van de kleindochter van Walraven van Hall over haar opa: ‘Je wordt geen held omdat je bedenkt dat je dat gaat worden. Je wordt het als je oog hebt voor het lot van anderen, en als je je realiseert dat jij met jouw vaardigheden het verschil kunt maken.’ Addy eindigde met een gedicht van Remco Campert. Het was een geslaagde herdenking met veel publiek en dat betekent dat herdenken nog steeds leeft. En dat moeten we blijven doen, dat zijn we verplicht aan onszelf en aan de generaties na ons.

Weergaven: 2